Viimsi lasteaiatasude arvutamine

Antud juhendis on kirjeldatud kohamäärade käitumise loogika ja reeglid Viimsi vallas.
Võetud siit: Viimsi lasteaedade kohatasude arvutamise arendus - hinnapakkumine ja tööde lahtikirjutus 30.10.2023.pdf

Kohatasude arvutamise reeglid

1. Kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga ning pidevalt kogu lapse lasteaias käimise perioodi jooksul Eesti rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald, siis lasteaiatasu suurus ühes kuus ühe lapse kohta on 73 (seitsekümmend kolm) eurot.

2. Kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on lasteaiatasu maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga ning pidevalt kogu lapse lasteaias käimise perioodi jooksul Eesti rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald ning kui ühest perest käib lasteaias 2 või 3 last, siis on teise ja kolmanda lapse lasteaiatasu suurus 50% 73 eurost ehk 36,5 eurot.

3. Suurpere (perekond, kus on ühel vanemal vähemalt neli kuni 18a (k.a) last) lapse lasteaiatasu suurus moodustab 50% käesoleva määruse 73 eurost ehk 36,5 eurot ühes kuus iga lapse kohta, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on maksmise kohustuse tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga ning pidevalt kogu lapse lasteaias käimise perioodi jooksul Eesti rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald. Suurpere need lapsed, kes enam lasteaiakohta ei kasuta, ei pea olema Viimsi valla sissekirjutusega.

4. Kui eelnevates punktides toodud järjepideva sissekirjutuse nõue (st alates 1. jaanuarist kuni eelmise kuu lõpuni) ei ole täidetud, siis on vanemate poolt kaetava osa määr ühe lapse kohta 145 (ükssada nelikümmend viis) eurot kuus.

Olukordade kirjeldused ning oodatavad tulemused

ID

Olukorra kirjeldus

Oodatav tulemus (iga lapse kohatasu % või €)

1

laps + mõlemad vanemad on järjepidevalt KOV

Lapse kohatasu 73€

2

laps + üksikvanem on järjepidevalt KOV

Lapse kohatasu 73€

3

laps + mõlemad vanemad järjepidevalt KOV

Pere esimene laps 73€ ja pere 2 ja 3 lapse kohatasu on 50% -> 36.50€

4

laps + üksikvanem järjepidevalt KOV

Pere esimene laps 73€ ja pere 2 ja 3 lapse kohatasu on 50% -> 36.50€

5

laps + vanem1 järjepidevalt KOV, vanem2 pole KOV

Lapse kohatasu 145€

6

laps + vanemad pole alates 1. jaan järjepidevalt KOV

Lapse kohatasu 145€

7

Suurpere (vähemalt 4 LA last): Laps + vanemad järjepidevalt KOV

Kõik lapsed 36.50€

8

Suurpere (vähemalt 4 LA last): Laps + üksikvanem järjepidevalt KOV

Kõik lapsed 36.50€

9

Suurpere (vähemalt 4 last): osad lapsed ei käi enam LA-s (ei pea olema KOV)

LA-s käivate laste kohatasu 36.50€

10

Suurpere (vähemalt 4 last): Laps ja vanemad pole KOV

Kõik lapsed 145€

11

Emal on isa1-ga 2 last. Seejärel kolib ema lastega isa2 juurde ning saab isa2-ga veel 2 last. Isa2-l on eelmisest kooselust veel 1 laps.

Kõik elavad ühel RR aadressil.

Kui ema ja isa2 kõik 5 last käivad lasteaias, siis kohatasu on kõigil 36,50. Kui 5 lapsest 3 last on 19-aastased, siis enam ei kehti suurpere soodustus.

12

Isal on emaga1 2 last. Kolib ema2 juurde (ilma lasteta). Ema2-l on 1 laps. Isa saab ema2-ga veel 2 last. Ehk siis ema1 elab 2 lapsega üksinda.

Isa elab koos ema2 ja 3 lapsega.

Viimsi mõistes suurperes peab olema 4 last. Kui isa ja ema2 3 last käivad lasteaias, siis alates 2. lapsest on soodustus.

13

Mehel on 2 last ühe naisega ja 2 last teise naisega. Mees ei ela Viimsis ja naistele on märgitud üksikvanema linnuke.

Siis lähtutakse üksikvanemast. Isa ei ole Viimsi elanik, isa ei saa soodustust. 1 ema 2 last - kui mõlemad on lasteaias, siis teisele on soodustus, kui 1 on lasteaias siis 73 eurot.

14

Vanemal1 on 3 last (Laps A, Laps B, Laps C), kes elavad temaga koos ning kõik lapsed käivad lasteaias. Vanem1 ja lapsed on KOV. Vanem2 ei ole KOV. Vanem1 teeb Laps A kohta üksikvanema taotluse, mis rahuldatakse. Teiste laste kohta üksikvanema taotlusi ei tehta.

Juhul kui Lapse A isa pole Vanem2, Vanem2 on Lapse B ja C isa: Siis Lapse A kohatasu 73 eurot, Laps B ja C – 145 eurot, kuna Vanemal 2 ei ole sissekirjutust.

15

Lapsed + vanemad/üksikvanem on KOV.
Laps A on kõige vanem laps, aga lasteasutuses ei käi. Laps B on pere 2. laps ja käib lasteasutuses alates 1. novembrist.
Automaatika arvutab lapsele B kohamäära 1. november ja saab tulemuseks 73€. Laps A alustab lasteasutuses 15. november.

Automaatika arvutab uuesti kohatasu ja saab järgneva tulemuse:
Laps A kohatasu on 73€ (kohamäär algusega 15. november)
Laps B kohatasu on 36,50€ (kohamäär algusega 1. november)

16

Peres on 3 lasteaia last. Lapsed ja vanemad on KOV. Laste kohatasud on järgnevad: esimene laps 73€, 2. ja 3. lapse kohatasu on 36.50€.

Nüüd sünnib perre 4. laps.

Kui pere muutub suurpereks, siis kohatasu igale lasteaia lapsele muutub siis, kui ARNO-s on see perekond tuvastatud suurperena. Kui nt 1.12 süsteem kontrollib ja tuvastab, et novembris on perest saanud suurpere, siis novembri arves see ka kajastub.
Kõikide LA laste kohatasud on 36.50€.

17

Mehel ja naisel on omavahel 4 last. Naine võtab 2 last ja kolib uue mehe juurde ja siis nad saavad veel koos ühe lapse. Kõik elavad Viimsi vallas.
Tulemusena on meil ühiste vanematega 4 lapseline pere, 5-lapseline kärgpere ning 3-lapseline samal aadressil elav kärgpere.
Mis on nende 5 lapse kohamäärad (kui kõik käivad lasteaias)?

4 lapse (kes on Viimis kontekstis suurpere) kohamäär on 36.50€ ning 1 lapse kohamäär on 73€.

Konkreetsete olukordade kirjeldamine ja süsteemi käitumine

NB! Kohamäärasid arvutatakse eelneva kuu kohta (v.a. jaanuaris arvutatakse kohamäär nii eelneva kui ka käesoleva kuu kohta).

ID

Olukorra kirjeldus

Sündmus/toiming, mida käivitab süsteem automaatselt (croni abil)

[Arvuta] nupp lapse real

1

Lapsel on kehtiv manuaalne kohamäär.
Nt: Lapse manuaalse kohamäära alguskuupäev on 01. veebruar.

1) Kui kohamäära arvutatakse kuupäeval 01.01, siis lapsele arvutatakse automaatne kohamäär lõpukuupäevaga 31.01.
2) Kui kohamäär arvutatakse kuupäeval 01.02, siis lapse manuaalset kohamäära üle ei arvutata. Tuleb veateade (nähtav kohamäära ajaloo vaates).

1) Kui kohamäära arvutatakse kuupäeval 01.01, siis lapsele arvutatakse automaatne kohamäär lõpukuupäevaga 31.01.
2) Kui kohamäär arvutatakse kuupäeval 01.02, siis lapse manuaalset kohamäär tühistatakse ning arvutatakse automaatne kohamäär.

2

Laps alustab lasteaias ja kätte jõuab 1. kuupäev, lapsel pole kohamäära.

1) Kui kohamäära arvutatakse kuupäeval 01.01, siis lapsele arvutatakse automaatne kohamäär.
2) Ei tehta midagi.

1) Kui kohamäära arvutatakse kuupäeval 01.01, siis lapsele arvutatakse automaatne kohamäär.
2) Ei tehta midagi.

3

Laps alustab lasteaias 10ndal kuupäeval, lapsel pole kohamäära. Kätte jõuab järgmise kuu 1. kuupäev.

Lapsele arvutatakse vastavalt reeglitele kohamäär.

Lapsele arvutatakse vastavalt reeglitele kohamäär.

4

Laps läks LA-sse, alguskuupäev tulevikus ja kohamäär puudub.

Jaanuaris arvutatakse lapsele kohamäär jaanuari kuu kohta (kui alguskuupäev jääb jaanuarisse). Muudel juhtudel kohamäära ei arvutata.

Jaanuaris arvutatakse lapsele kohamäär jaanuari kuu kohta (kui alguskuupäev jääb jaanuarisse). Muudel juhtudel kohamäära ei arvutata.

5

Laps vahetab kuu keskel lasteaeda. Lapsel on kehtiv automaatne kohamäär. Kätte jõuab järgmise kuu 1. kuupäev.

Lapsele arvutatakse vastavalt reeglitele kohamäär.

Lapsele arvutatakse vastavalt reeglitele kohamäär.

6

Kõik ülejäänud juhtumid

Ei tee midagi

Ei tee midagi

Automaatika (cron):
muudaKohamaaradeKehtivust - muudab kohamäärade kehtivuse andmeid.

 • Käivitub kord ööpäevas.

 • Muudab kohamäärade kehtivust.

arvutaAjalisteSyndmusteToimingud - arvutab ajaliste sündmuste põhjal toimingud.

 • Käivitub kord ööpäevas aga sündmuste toiminguid lisab vaid iga kuu esimesel päeval.

 • Arvutab sündmuse põhjal toimingud (Nt: Sündmus: uue kuu algus). Sündmus tekitab omakorda toimingud (Nt: Toiming: Lapsele X tuleb perioodi pp.kk.aaaa-PP.KK.AAAA arvutada kohamäär).

 • Kui tänases kuupäevas on juba sündmused arvutatud, siis korduvkäivitamisel automaatika ei arvuta uusi sündmusi.

teeToimingud - teeb toimingud, lastele arvutatakse kohamäärad.

 • Käivitub kord minutis.

 • Käivitab kõik toimingud, kus teostamise aeg on kätte jõudnud.

 • Teeb tööd 50 sekundit ja siis ootab järgmist käivitamist.

 • Kui toimingut pole, tuleb viga 'Ei oska kohamäära arvutada - puudub toiming!'.

 • Kui toiming on olemas ja toimingu sündmuseks on kuu algus ja toimingu periood on enne 01.01.2024, siis nendel juhtudel kohamäära ei arvutata ja tuleb märkus: "Reeglid kehtivad alates 01.01.2024".

 • Kui sündmus pole kuu algus, siis tuleb veateade: "Ei oska kohamäära arvutada - tundmatu toiming!".

 • Kui sündmus on kuu algus ja periood eelmine kuu, siis arvutatakse kohamäär.

 • Kui periood on jooksev kuu ja ei arvutata jaanuari kuu kohamäära, siis tuleb teade: "Reegel arvutab jooksva kuu kohamäära vaid jaanuaris".

 • Kui periood on jooksev kuu ja arvutatakse jaanuar kuu kohamäära, siis arvutatakse jaanuari kuu kohamäärad.

 • Kui leidub manuaalne määr, siis saab arvutus vea: "Perioodis pp.kk.aaaa - PP.KK.AAAA leidub manuaalne kohamäär - ei oska kohamäära arvutada!".

Kasutajate võimalused

Eraasutuse esindaja

 • Eraasutuse esindajal on menüünupp "Kohamäär", mis viib ta kohamäärade ajaloo vaatesse.
  Selles vaates näeb ta laste kohamäärasid ning kohamäära kehtivuse algus- ning lõppkuupäeva.

 • Eraasutuse esindaja ei saa lapse kohamäära muuta ega ümber arvutada.

 • Näeb laste kohamäärasid rühma laste nimekirja vaates.

Munitsipaalasutuse esindaja

 • MLA esindajal ei ole menüünuppu [Kohamäär].

 • MLA esindaja ei saa lapsele sisestada manuaalset kohamäära.

 • MLA esindaja näeb rühma laste nimekirja vaates lapse kohamäära.

Ametnik

 • Vaates "Kohamäär: lasteasutuse lapsed" kuvatakse kollases kastis infot, millal viimati kohamäärasid arvutati. Samuti pääseb sellest vaatest kohamäärade ajaloo vaatesse, klõpsates nupule [Kohamäärade ajalugu].

Viimsi-LA-tasud-01.png
 • Kohamäära ajaloo vaates on kohamäära juures tooltip. Tooltip'ile peale minnes kuvatakse andmeid, mille põhjal on lapse kohamäär arvutatud.

Viimsi-LA-tasud-02.png
 • Kohamäära ajaloo vaates on nupp [Toimingute logi]. Toimingute logis on näha, millal on viimati lapsele kohamäära arvutatud. Samuti näeb toimingu staatust ning tulemust.

Toimingute logis on staatuses "Järjekorras" ja "Viga" kirjete juures nupp [Tühista].


Vastavat logi tuleks ametnikul kontrollida kord kuus (kuu alguses) ning vead: "Perioodis pp.kk.aaaa - PP.KK.AAAA leidub manuaalne kohamäär - ei oska kohamäära arvutada!" tühistada.
Kui lapse juures on vigane toiming tühistatud, siis järgnevaltel arvutamistel vastavat viga enam lapse juures ei tule. Kui lapsele on pikemaks perioodiks märgitud manuaalne kohamäär, siis tuleb endiselt iga kuu alguses toimingute logis vastava lapse kohta sama viga ning see tuleb uuesti tühistada.

 • Võimalikud veateated (nähtavad ametnikule toimingute logi vaates veerus "Tulemus"):

  • Reeglid kehtivad alates 01.01.2024

  • Ei oska kohamäära arvutada - puudub toiming!

  • Ei oska kohamäära arvutada - tundmatu toiming!

  • Perioodis pp.kk.aaaa-PP.KK.AAAA leidub manuaalne kohamäär - ei oska kohamäära arvutada!

  • Reegel arvutab jooksva kuu kohamäära vaid jaanuaris

  • Automaatika üritab ülekirjutada manuaalselt lisatud kohamäära