ARNO uuendused

Väike lugemisjuhis

 • Värskemad uuendused on ülevalpool.
 • Vähe kasutatavate moodulite kohta on lisatud ka juhendi link

  Arendused ja uued võimalused

Arnos on lahendatud probleem või parandatud viga

Arno sai mugavamaks, ilusamaks, selgemaks 

Mai 2024

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline
Täites põhikooli, gümnaasiumi või huvikooli vastuvõtu taotlusel lapse e-maili ja telefoni lahtrid, kuvatakse antud infot lapse andmetes. Kooli ja huvikooli moodul
Rakendub automaatseltARN-18999
Arnos on võimalus asutusepõhiselt lisada pakkumisele dünaamilisi välju. Lasteaia moodul
Vaja seadistada. Uue dünaamilise välja loomiseks palume pöörduda Pikseli poole. ARN-19711
Kui muuta lapse ringi alamvaldkonda, siis muudatused jõuavad ka tabelisse eksport_noorekas (muutub vastavalt välja "alamvaldkond" kood). Eraldi andmeid saatma ei pea.Huvikooli moodul (Noorekas)
Rakendub automaatseltARN-19131
Lasteaia rühma liikide tabelist eemaldatud veerg "avatud", kuna see ei olnud kasutusel.Lasteaia moodul

ARN-17351

Huvikooli rühma andmete vaatesse lisandus nupp [Halda kuutasusid], mille abil saab huvikooli rühmale lisada, muuta või kustutada hindasid. Sellega seoses ei saa huvikooli rühma andmete muutmise vaates rühma hinda enam muuta. 

Huvikooli andmete vaate jaotisesse "Rühmad õppeaastal 20XX/XY" lisandus nupp [Kopeeri hinnad rühmadele], mille abil on võimalik ühe rühma hind teistele rühmadele üle kopeerida.

Huvikooli moodul
Rakendub automaatseltARN-19914

Sai lahendatud pikapäevarühma õpetaja ja kooli esindaja rollide probleemid. 

Kui isik oli kooli esindaja + pikapäevarühma õpetaja, siis isik nägi andmed piiratud õigustusega.

Kooli moodul
Rakendub automaatseltARN-19054
Huvikoolist lahkumise taotluse kinnitamisel läheb lapsevanemale meili, mille sisu on Admin > Tekstid all alias "kiri_taotlus_vastatud" sees.Huvikooli moodul
Rakendub automaatseltARN-18998
Munitsipaallasteaia taotlustel logitakse "Ainult eelistatud" lasteaeaia märkimist lapsevanema poolt  tehtud linnukest. Ametnikule on nähtav eelistatud linnukese lisamine ja eelistatud linnukese eemaldamine taotluse muutmise logis.Lasteaia moodul
Rakendub automaatseltARN-19532
Seadistus la_taotlus_valik_oa asemel on uus seadistus ARNO_LASTEAEDADE_TAOTLUS_MUNITSIPLA_ALGUS_KP_ASEMEL_OALasteaia moodul

ARN-18378
Keelevalikutest kadus ära "muu" keel ning lisandus "ukraina/vene" keel.Kogu Arno
Rakendub automaatseltARN-19413

Aprill 2024

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline
Lisandus seadistus ARNO_SOOKLA_REG_SOOMINE_KOOLILOUNATA_PAEVADEL_ARVESSE, mis määrab, kas registreeritud söömine koolilõunata päeval läheb arvesse või mitte - eelduseks on siin see, et koolilõunata päevad on märgitud ette ära.Koolilõuna moodul

Vajab seadistamist: 

ARNO_SOOKLA_REG_SOOMINE_KOOLILOUNATA_PAEVADEL_ARVESSE

ARN-18222
Õppeaastate vahel liikumine kooli ja huvikooli moodulis: laste nimekiri muutub vastavalt õppeaasta vahetamisele Arnos: arendus mõjutas huvikooli rühma, huviringi, pikapäevarühma ja klasside nimekirjasid. Lisaks tulid juurde kontrollid: samas huvikoolis samal õa ei saa olla sama nimega rühmasid; kooli huviringide ja pikapäevarühma nimetused ei tohi ka samal õa kattuda.Huvikooli ja kooli moodul
Rakendub automaatseltARN-18288

Märts 2024

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline
Kui vanemal puudub RR andmete küsimisel mingis ajaperioodis elukoht, kui elukoht on vajalik teada nt kohamäärade arvutamisel, siis edaspidi Arno tõlgendab seda kui, et vanem ei ole antud perioodil KOV. 

Rakendub automaatseltARN-19344
Lasteaia toitlustamise moodulis on võimalik ametnikuna muuta paketi kehtivust 60 päeva minevikku.Lasteaia toitlustamise moodul

ARN-19193

Erinevate teekide uuendus (sh toitlustaja kalender), et tagada süsteemi veel parem turvalisus ja töökindlus.

Kogu Arno
Rakendub automaatseltARN-18695
Huvikooli õppekohad vaatesse lisandunud uued veerud: lapse aadress ja lapse elukoha KOV Huvikooli moodul
Rakendub automaatseltARN-18277

Lapse juures tekib "on KOV" linnuke automaatselt:

 • haridusasutuse esindaja rollis uue lapse KOV huviringi lisamisel 
 • lapse automaatsel lisamisel (importide tegemisel, piirkonna ümber arvutamisel, taotluste esitamisel)
 • lapse manuaalsel lisamisel, kui ametnik ei pane on KOV linnukest KOV lapsele (Arno arvutab selle automaatselt aadressi alusel).

Lapse andmetest ei kao "on KOV" linnuke, kui see on lisatud ametniku poolt manuaalselt mitte KOV lapsele ja hiljem tehakse muid tegevusi (impordid, lisamised, ümberarvutamised jne).

Kogu Arno
Rakendub automaatseltARN-18626
Võimalus on seadistada arveridade muutmist (et oleks võimalus arveridadel "Vähenda summat" ja "Suurenda summat" kasutada).Arveldusmoodul
Vaja seadistada (tuleb pöörduda Pikseli poole)ARN-19329
Varasemalt sai saldode importi teha vaid lasteaedade puhul, kuid nüüd on see võimalus ka huvikoolide poolel olemas.Arveldusmoodul
Rakendub automaatseltARN-19208
Lapsevanemana koolilõuna vaates olevad nupud on muudetud paremaks eristamiseks teemade kombodena värviliseteks.Koolilõuna moodul
Rakendub automaatseltARN-18545
Kui laps on imporditud Arnosse ja talle tehakse rühmavahetus, siis uus "Paigutuse liik" on "Rühmavahetus (Läks munitsipaalhuvikooli)"Huvikooli moodul
Rakendub automaatseltARN-15022
Lepingute kastikeses kuvatakse staatusi kindlas järjekorras (enne see aeg-ajalt muutus)Lasteaia moodul, Koolide moodul, Huvikooli moodul
Rakendub automaatseltARN-17988

Parandatud lasteaia toitlustamise paketi muutmise vead: toidupaketi muutuste tabelis olevad muutused on viidud loogilisse järjekorda, veateates kuupäeva formaat parandatud õigeks ja parandatud reegel (mis varasemalt ei töötanud), kus ametnik saab muuta toidupakettide hindu 40 päeva tagasiulatuvalt.

Lasteaia moodul
Rakendub automaatseltARN-17639
Parandatud viga seoses sellega, et lasteaia last kopeerimisel järgmisesse õppeaastasse ei tulnud toidupakettid üleLasteaia moodul
Rakendub automaatseltARN-17875
Emakeel tuleb lapse andmetesse ka vastuvõtu taotluse pealt ja keel muutub  lapse andmete vaates (Huvikooli ja Lasteaia taotluse pealt võeti juba enne)Kooli moodul
Rakendub automaatseltARN-18018
Kui vallas/linnas on ainult 1 huvikool, siis taotluse esitamisel tulebki vaikimisi see huvikool etteHuvikooli moodul
Rakendub automaatseltARN-14805
Parandatud viga seoses sellega, et ei saanud lapse toidupaketti muutaLasteaia moodul
Rakendub automaatseltARN-18299
Parandatud viga seoses huviringi osaluse muutmisegaKoolide moodul
Rakendub automaatseltARN-17853
Parandatud viga seoses Laste nimekirja filtreerimisega: "aktiivne/tulevikus"Lasteaia moodul
Rakendub automaatseltARN-11907

Kui kasutatakse kooli teeninduspiirkondi, siis peale 1. klassi minejate importimist tekivad lastele teeninduspiirkonnad (kool) automaatselt.

Koolide moodul
Rakendub automaatseltARN-15361
Kui koolil pole kooli andmetes märgitud, et on "Arnoga liitunud", siis antud kooli ja selle andmeid näeb vaid antud kooli esindaja ning ametnik. Koolide moodul
Rakendub automaatseltARN-13765

Veebruar 2024

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline
Lepingu malli lisandusid uued märgendid, mida on võimalus lepingutes kasutada.Kogu ArnoAmetnikkeRakendub automaatseltARN-17939
Koolilõuna lisapaketi toetuse määramisel rakendub see ka mitte KOV lastele.Koolilõuna moodulAmetnikkeRakendub automaatseltARN-18756

On võimalus seadistada lepingulise erahuvitegevuse asutuse esindaja teavitatamist, kui lapsevanem vahetab eelistatud klubi.

Lepinguline erahuvitegevus


Vajab seadistamist: 

ARNO_ERAHUVITEGEVUSE_ASUTUSE_TEAVITAMINE

ARN-18404

Jaanuar 2024

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline

Uue üldhariduskooli huviringi, huvikooli ning lepingulise huvitegevuse rühma loomisel Noorekasse saatmise vaikimisi väärtus on "jah". 

Lepinguline erahuvitegevus, 

huvikooli moodul, 

koolide moodul


Rakendub automaatseltARN-17820

Erahuvitegevuse toetuste ülevaate tabelisse lisandus veerg "Laps hetkel KOV", kus väärtus "1" märgib, et laps on tänase kuupäeva seisuga KOV ja väärtus "0" märgib, et laps ei ole tänase kuupäeva seisuga KOV. Lepinguline erahuvitegevus
Rakendub automaatselt

ARN-18490

Nüüd saab seadistada laste kustutamist Arnost. Automaatika kustutab maha mitteaktiivsed lapsed, kes on lisatud rohkem kui antud päevade arv tagasi. Seadistus: ARNO_LASTE_KUSTUTAMISE_PIIRANG_PAEVADES (vaikimisi on 30 päeva)

Kustutatakse lapsi, kes

 • on lisatud varem kui X päeva tagasi (vaikimisi on 30p)
 • ei ole KOV (linnuke lapse andmetes)
 • on mitteaktiivne: tal ei ole vajadusi ega taotlusi (v.a. tühistatud/tagasi lükatud taotlused)
Kogu Arno

Rakendub automaatselt

Piirangu muutmiseks: Admin - seadistused:  ARNO_LASTE_KUSTUTAMISE_PIIRANG_PAEVADES

ARN-17671

On võimalus seadistada, kes näevad "Rühmad õppeaastal xxxx/xx" ning "Rühmad" tabelis veerge "vanus alates" ja "vanus kuni". Saab seadistada, et seda näevad kas kõik, või ainult konkreetse asutuse esindajad ning administraatorid.Lasteaedade moodul

Vajab seadistamist: 

ARNO_LASTEAEDADE_RYHM_PEIDA_VANUS_ALATES_JA_KUNI

ARN-17882

Lasteasutuse taotluse vaates pakutud kohad tabelis on peitu pandud lahter: Jäetud järjekorda
Jääb alles ainult ametnikule - admin: "Lasteaiakoha pakkumised" tabelis, sinna on lisatud tooltip/infomummu "Rakendub ainult siis, kui on tegemist asenduskoha pakkumisega".
Lasteaedade moodulAmetniku ja asutuste esindajaidRakendub automaatselt

ARN-17861

"Teavituste mallid" vaates on võimalik administraatoritel saata mitmele aadressile korraga testkirju vajutades rohelisele nupule "Saada testkiri". Kogu ArnoAdministraatoreidRakendub automaatselt

ARN-17984

Lapsele ei saa esitada taotlust huvikooli rühma (nii lapsevanema rollis kui ka otselisamisega), kui lapsel on selles rühmas juba olemas koht staatusega "märkimata" või "kinnitatud".

Huvikooli moodulHuvikooli mooduli kasutajaidRakendub automaatselt

ARN-17998

"Süsteemi seadistused" all on võimalus sorteerida seadistusi moodulite kaupa. Kogu ArnoAdministraatoreidRakendub automaatselt

ARN-18016

Lisatud uus vaade "Logid", kus kuvatakse olemasolevad logid, mille peale vajutades avaneb antud logi vaade. Kogu ArnoAdministraatoreidRakendub automaatselt

ARN-17186

Lisatud järgmine kontroll huvikooli lapse otselisamisel rühma: kui taotluse õppeaasta (valitud õppeaasta) ei ole sama mis valitud rühma õppeaasta, siis antakse taotluse esitamisel veateade: "Valitud rühm ei ole kooskõlas valitud õppeaastaga, palun kontrollige õppeaastat!"Huvikooli moodulHuvikooli mooduli kasutajaid (ametnik ja HK esindaja)Rakendub automaatselt

ARN-17759


Toitlustamise vaates kuvatakse osasid veateateid arusaadavamalt infokasti sees. 
Lasteaedade ja koolide toitlustamise moodul
Rakendub automaatselt

ARN-17208

Õpilaspiletite importimisel kuvatakse nüüd andmete faile (CSV) ka importide logis. Piltide faile (ZIP) importide logis ei logita. Koolide moodul
Rakendub automaatselt

ARN-17571

Kui lapsel on õppepuhkus siis saab seda kustutada vaid juhul, kui see on tulevikus. Kehtiva õppepuhkuse ajal pole antud õppepuhkuse alguskuupäeva võimalik muuta ning antud õppepuhkust kustutada, küll aga on võimalik antud õppepuhkust lõpetada.  Koolide moodul
Rakendub automaatselt

ARN-17883

Kui lapsel on kehtiv leping erakooliga ning lapsevanem loobub kooli kohast, siis lepingu staatus "Kehtiv" muutub staatuseks  "Lõppenud" (kooli kohast on võimalik loobuda juhul, kui kooli alguskuupäev on tulevikus).

Koolide moodulPuudutab kõike kes kasutab koolide moodulis erakoolide lepinguidRakendub automaatselt

ARN-17614

Klassi nimekirjast lahkumise märkimisel on muutunud linnukese sõnastust: "Märgi lahkunuks ka tulevastel õppeaastatel" -> "Märgi lahkunuks ka teistel õppeaastatel". Lisatud tooltipp seletava tekstiga: "Kui linnuke on peal, siis lõpetatakse lapse koht ka eelmistel ja järgmistel õppeaastatel. Kui linnuke maha võtta, tehakse lõpetamine ainult ühes õppeaastas."

Koolide moodulPuudutab ametnike ja koolide esindajaid kes kasutavad kooli moodulit Rakendub automaatselt

ARN-17566

Nüüd on lasteaia lapse märkimisel lõpetajaks nupuga "Märgi lõpetajaks" on lõpetamise põhjus ka kohustuslik väli.

Lasteaedade moodulAmetniku ja asutuste esindajaidRakendub automaatselt

ARN-7762

Iga lasteaia juurde on tekitatud  võimalus märkida, mis kellaajani on järgmise päeva puudumisest teatamine lubatud.

Seda piirangut saab muuta ainult ametnik.

See piirang  on nähtav ka lapsevanemale ja avalikus vaates

Lasteaedade toitlustamise moodul

ARN-18549

Lasteaia toitlustaja vaate täiendus - eelmise kuu kokkuvõte.

Tabelis kuu aruanne võetakse kokku rühmade kaupa söödud toit. Aruanne arvestab ka puudumiste märkimisega minevikku.


Lasteaedade toitlustamise moodul

ARN-18159

Lasteaia toitlustaja vaate täiendus- erimenüü kuvamine.

Lasteaia esindaja saab märkida oma lasteaia toitlustamise vaatest (Lasteaia andmete vaade > toitlustamise vaade) erimenüü märkusi.

Tellitud toit aruande vaates, Laste nimekiri -> nupp Tellitud toit kuvatakse ka erimenüü andmeid arvuliselt.

Erimenüü on nähtav eraldi tabelis.

Kui valitud päeval erimenüüga laps ei söö, siis ei tohi tema kohta ka aruanded numbreid kuvada (nii tellitud toit kui ka erimenüü all) 

Lasteaedade toitlustamise moodul

ARN-18160

Kui Arnos muutub kasutaja nimi, siis muutub nimi automaatselt ka maksja juures ja arvelduse moodulis. Kui arvelduse moodul on liidestatud välise raamatupidamissüsteemiga (nt Standard Books), kuhu saadetakse ka maksja andmeid, siis liigub see muutus sinna ka. 

Huvikool

Lasteaed

Arveldus

Puudutab kõiki, kes hoiavad Arnos maksjate infotRakendub automaatselt

ARN-15349

Lasteaia toitlustaja vaates võeti maha "Konto andmed" ja "Võlglaste aruanne" tabelidLasteaedade mooduli toitlustus

ARN-6385

Vaated "KOVi ja riigi toetuse väljamakse faili genereerimine" ja "Vanema osaluse väljamakse faili genereerimine".

Nüüd saab maksefaili genereerida ka toitlustaja kaupa. Sel juhul lähevad selle toitlustajaga seotud maksed ka lukku.
Jäi alles võimalus genereerida kooli kaupa. Mõlemat korraga kasutada ei saa.

Koolide mooduli toitlustusMõjutab neid, kes kasutavad koolide mooduli toitlustust.Rakendub automaatselt

ARN-18111

Õpilase toiduraha kuu kulude parem teavitus.

Kui muidu saadeti lapsevanemale teavitus, mis oli selline: "Koolitoidu konto jääk on hetkel -31.78 eurot." 

Siis arenduse käigus lisati juurde kuupäev, et oleks lapsevanemale parem aru saada, mis seisuga konti jääk on.

Nüüd läheb teavitus lapsevanemale selliselt: "Koolitoidu konto jääk on 02.10.2023 seisuga -31.78 eurot."

Koolide mooduli toitlustus

ARN-18094
Detsember 2023

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline

Lapsevanemal on võimalus esitada üksikvanema taotlust.

Üksikvanema taotluse nupp paistab lapsevanemale juhul kui laps käib lasteaias ja/või huvikoolis või lapsel on vastavates asutustes kinnitatud koht tulevikus.

Kui ametnik on üksikvanema taotluse kinnitanud, siis tekib vanemale lapse andmete vaatesse vastav märge. Taotluse kinnitamisel saadetakse lapsevanemale automaatne teavitus taotluse menetlemise kohta.

Kui taotlus on ametniku poolt kinnitatud, siis pole lapsevanemal taotlust enam muuta ega tühistada.

Üksikvanema märge püsib lapse andmetes tähtajatult. Märke saab eemaldada ametnik manuaalselt klõpsates lingil "Jah (muuda)"/"Ei (muuda)".

Lasteaedade moodul ja Huvikooli moodul

ARN-18215

November 2023

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline


Imporditud pangalaekumise manuaalsel sidumisel jääb märk maha, et manuaalne sidumine on tehtud ja kes tegi.Arvelduse moodul
Rakendub automaatselt

ARN-18179


E-arvete teavitusele lisatakse arve pdf fail.Arvelduse moodul
Rakendub automaatselt

ARN-17928

Kooliesindaja näeb "Koolist lahkunud lapsed" tabelis tooltipist selgitus (märkus)Kooli moodul
Rakendub automaatselt

ARN-16969

Ametnik võib kustutada aktiivset lasteaiakoha pakkumistLasteaedade moodul
Rakendub automaatselt

ARN-8403

Ametniku vaates "Hoiatused" tabelisse on tulnud uus lingitav hoiatus: "Viga e-kirja saatmisel"Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-16857

Lapsevanema poolt antud nõusolekute  "kopeerimine" filiaalivahetuse korral kopeeruvad üle automaatselt uude asutusse, aga jäävad alles ka "vanasse" filiaali.

Ametnik ja lapsevanem saavad eemaldada ja anda nõusolekuid.

Lasteaedade moodul

ARN-10975

Lapse andmetes tabelisse: "Toetuse taotlused" lisandusid teatud tüüpi taotlused (on näha, mis tüüpi taotlused on lapsel tehtud ning mis staatuses nad on)

Koolide moodul

Lasteaedade moodulARN-6940

Mõnda aega tagasi kerkis ülesse probleem, et panga maksefaili import tekitas topeltmaksed, sest ei suudetud failis olevat makset ja Arnos olevat makset kokku viia, kuna makse kirjeldus oli erinev ja panga maksefailis olid täpitähed asendatud.

Selle jaoks, et enam probleeme ei tekiks on tehtud kaks lahendust, et makse kirjelduses ei ole enam täpitähti ja muid lubamatuid sümboleid ning

pangafaili impordi korral me ei kontrolli, et kirjeldus kattuks (pank, summa, viitenumber, kontonr peab jätkuvalt klappima, aeg peab olema +/- 7 päeva)

Arveldus moodul

ARN-18338

Gümnaasiumi taotluse - Tunnistus.

Kui lapsel on olemas tühistatud Gümnaasiumi vv taotlus, aga uut "menetlemisel" ei ole, siis tunnistus paistab tühistatud taotluse juures.

Kui lapsel on olemas "tühistatud" ja ka uus "menetlemisel" Gümnaasiumi vv taotlus (koolid võivad olla erinevad), siis tühistatud taotluses tunnistus ei paista.

Tunnistus paistab "menetlemisel" staatuses taotluses.

Kui Gümnaasiumi taotlus on kinnitatud, siis tunnistus paistab. Kui tehakse lapse kohta uus taotlus, siis taotlust küsitakse uusti. Seega nii "menetletud" kui ka uues "menetlemisel" taotluses taotluses paistab tunnistus.

Koolide moodul
Rakendub automaatselt

ARN-17042

Taotlusel Tunnistuste blokis kuvatakse tunnistust, millel on olemas tunnistuse nr ja tunnistuse asutus.

Probleem Arnos tekkis sellest, et kui lapsel oli vana kehtetu tunnistus ( kust puudus nii tunnistuse nr kui ka eksamitulemused- õpilane ei lõpetanud põhikooli) ning uus kehtiv tunnistus siis Arno sai kätte vaid ühe tunnistuse.

Tulemuseks me ei salvesta Arnosse tunnistust kus puudub tunnistuse number.

Arnos kuvatakse tunnistus, millel on olemas tunnistuse nr ja hinded.

Koolide moodul
Rakendub automaatselt

ARN-17093


Parandatud viga, kus huvikooli ja huviringide juhendajale rühma õiguste andmisel järgmiseks õppeaastaks kadusid ära õigused käesolevalt õppeaastalt

Huvikooli ja kooli moodul
Rakendub automaatselt

ARN-16724

Lasteaia koha pakkumise tabelis on näha, kas tegu oli ajutise koha pakkumisega või mitteLasteaedade moodul
Rakendub automaatselt

ARN-16719


Lapse RR aadress paistab lapsevanemale ja HK esindajale huvikooli taotluse vaatamisvaates.

Huvikooli moodul
Rakendub automaatselt

ARN-16989


Nüüd on võimalik seadistada, kas lasteaia ja huvikooli arve saaja muutmine vajab kinnitust uue maksja poolt. Seadistuse JAH korral peab pärast muudatuse sisestamist uus maksja Arnosse logima ning nõustuma arvete saamisega.Huvikoolide moodul, Lasteaedade moodul

Vajab seadistamist: ARNO_HUVIKOOL_MAKSJA_KINNITUS

ARNO_LASTEAED_MAKSJA_KINNITUS

ARN-16745

Loodud lasteaia vabade kohtade prognoos, mis võimaldab olemasolevate rühmade ja järjekorras olevate taotluste põhjal hinnata, millistes asutustes on järgnevatel õppeaastatel kohti puudu või üle. Juhend siin: Lasteaia vabade kohtade prognoos (https://confluence.loc.piksel.ee/display/ARNO/Lasteaia+vabade+kohtade+prognoos)Lasteaedade moodul
Rakendub automaatselt

ARN-16883

Oktoober 2023

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline

Loodud huvikooli mooduliga liidestumiseks teenused, mille abil võib päevikusüsteem (nt Stuudium) küsida Arnost huvikooli rühmad, huvikooli rühmade osalejad ja osalejate vanemad.Huvikoolide moodul
Liidestusjuhised küsida Pikselist

ARN-16599

Kui kasutaja on lasteaia rühma nimekirja vaates ning muudab õppeaastat, siis viiakse kasutaja valitud õppeaastasse sama rühma nimekirja vaatesse.

Lasteaedade moodul
Rakendub automaatselt

ARN-17762

Lasteaiatasu soodustuse taotlusele on lisatud uus lahter "Märkus lapsevanemale", mida saab täita ametnik taotluse menetlemisel.Lasteaedade moodulMõjutab neid, kes kasutavad lasteaiatasu soodustuse taotlust.Rakendub automaatselt

ARN-17190

September 2023

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline

Raamatupidaja vaates "Rühmad" peamenüüst konkreetse rühma lastenimekirja juures exceli faili tulid juurde vajalikud lahtrid: Kohamäär, Arve maksja isikukood, Arve maksja nimi, Arve maksja e-mailLasteaedade moodulRaamatupidajadRakendub automaatselt

ARN-17699

Uus automaatkiri HK esindajale: teie kooli lisati uus laps, kui teil on kasutusel isekinnituvate taotluste seadistus.Huvikooli moodulMõjutab neid, kes kasutavad isekinnituvaid taotluseid.Vajab eraldi seadistamist andmebaasi tasandil

ARN-15047

Koolilõuna söömiste aruande vaade: kui valida aruande tüübiks "maksumus", siis nüüd on seal ka uus filter "Klass".Koolilõuna moodul
Rakendub automaatselt

ARN-17539

Kooli esindajale ei kuvata enam avalehel teavituste jaotises kooli tagasi kinnitamise ohus lapsi. Need teavitused kuvatakse ametniku avalehel teavituste jaotises "Lapsel puudub kool" all. Automaatselt ühtegi last kooli tagasi ei kinnitata. Kooli moodul
Rakendub automaatselt

ARN-16400

Parandatud viga lapse huvikooli lisamisel, kui on vaja lisada garantiikiri, kuid väljastaja KOV jääb valimata.Huvikoolide moodul
Rakendub automaatselt

ARN-16710

Kui kooli esindaja kinnitab last kooli, siis tehakse EHISe päring, kas laps on juba teises asutuses kinnitutud. Juhul kui laps on uues koolis alustamise kuupäeva seisuga kinnitatud ka teises asutuses, siis kuvatakse kooli esindajale hoiatav teade, et laps on kinnitatud teises asutuses ning kas ta soovib lapse oma kooli kinnitada (valikud "Jah/Ei"). Teavitusest hoolimata on võimalik kooli esindajal laps oma asutusse kinnitada.Kooli moodul
Rakendub automaatselt

ARN-16634

Lasteaia kohatasu vabastust on võimalik muuta ja kustutada. Ametnikul on püsivalt kohatasuvabastuste juures nupud [Muuda] ja [Kustuta]. LA esindajal on ainult tulevikus algava kohatasuvabastuse juures vastavad nupud.Lasteaedade moodul
Rakendub automaatselt

ARN-17450

Plokk "Uudised" on tehtud laiemaks ja ilusamaks nii anonüümsele kui ka sisselogitud kasutajale.


ARN-16590

Kui seadistus ARNO_HUVIKOOLIDE_EMAIL_KINNITUS väärtus on "Ei", huvikoolid genereerivad lepinguid ja rühmas on kohad täis ning vanem esitab taotluse antud rühma, siis varasemalt Arno genereeris kohe ka lepingu, mis takistas hiljem ootel taotluse menetlemist. Nüüd, kui taotlus jääb ootele, siis leping genereeritakse alles siis, kui koht pakutakse.Huvikoolide moodulNeed, kes genereerivad lepinguid Arnos

ARN-17464

Kui õppeaasta tööjärg on väiksem kui "automaatne paigutamine tehtud", siis kooli esindajale kuvatakse teatud toimingute tegemisel (nt lapse andmete muutmine või lapse profiili vaatamine) veateadet: "Õppeaasta tööjärg ei võimalda antud tegevust. Palun pöördu abi saamiseks ametniku poole".Kooli moodul

ARN-17399

Varasemalt sai huvikooli esindaja muuta lapse maksjat ainult siis, kui laps oli huvikooli kinnitatud. Nüüd on huvikooli esindajal võimalik muuta lapse maksja andmeid ka siis kui lapse asutusepoolne staatus on "Garantiikiri puudub".Huvikoolide moodul
Rakendub automaatselt

ARN-17538

Huvikooli rühma nimekirja vaatest, lasteaia rühma nimekirja vaatest ning klassi õpilaste nimekirja vaatest teavituste saatmisel lisati teavituse saavateks e-mailideks kasutaja küljes olev e-post ja lisaks ka taotlusel olev erinev e-post. Nüüd võetakse teavituse saatmisel e-mailiks kasutaja küljes olev e-mail ja kui see puudub, siis võetalkse taotluse peal olev e-mail.

 • kui vanema e-mail on taotlusel olemas ja Arnos kasutaja juures ei ole e-maili, siis saadetakse teavitus taotlusel olevale e-mailile;
 • kui vanemal on taotlusel üks e-mail ja Arnos teine, siis läheb kiri ainult Arnos olevale emailile;
 • kui laps on täiskasvanud õppur, saab ta teavituse e-mailile, mis on Arnos kasutaja juurde lisatud;
 • kui taotlus on eelmise ÕA oma, siis järgmisel ÕA-l ei ole enam seost ja taotluse pealt e-maili ei võeta.

Lasteaedade moodul

Kooli moodul

Huvikoolide moodul


Rakendub automaatselt

ARN-17554

August 2023

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline

Koha pakkumise tegemisel süsteem kontrollib koha alustamise kuupäeva ja õppeaasta sobivusLasteaeda moodul
Rakendub automaatselt

ARN-15880

Põhikooli vastuvõtu taotluse ja Gümnaasiumi vastuvõtu taotluse tagasilükkamise põhjuste valikusse on lisatud põhjus "Avaldus on tehtud vale õppeaasta alla".

Kooli moodul
Rakendub automaatselt

ARN-17158

Varasemalt sai puudulikke aastahindeid sisestada vaid eelmise õppeaasta kohta. Nüüd saab puudulikke aastahindeid märkida õppeaastasse, mille vaates reaalselt ollakse. Märgitud puudulikud aastahinded on nähtavad ainult selles õppeaastas, kuhu need märgiti.Kooli moodul
Rakendub automaatselt

ARN-17066

Nüüd on tehtud seadistatavaks, kas toitlustaja näeb või ei näe võlglasi.

 • Seadistuse "Ei" korral toitlustajale ei paista vaates "Söömiste aruanne" nupp [Võlglased], avalehel jaotis "Võlglased" ega ka võlglaste tabel.
 • Seadistuse "Jah" korral kuvatakse toitlustajale võlglaste vaade.
Koolilõuna moodul
Vajab seadistamist ARNO_SOOKLA_VOLGLANE_TOITLUSTAJA_NAHTAV

ARN-16638

Nüüd on tehtud seadistatavaks, kas koolilõuna toetused paistavad kahe lahtrina või ühe lahtrina.

 • Seadistuse väärtuse "Ei" korral kuvatakse veerud "Riigi toetus" ja "KOVi toetus".
 • Seadistuse väärtuse "Jah" korral on koolilõuna toetused ühes veerus "Toetused".
Koolilõuna moodul
Vajab seadistamist ARNO_SOOKLA_TOETUSED_KOOS

ARN-17052

Toiduraha väljamakse toitlustajatele vaate uus algoritm ja tabeli vaade. 

Tehtud seadistatavaks:

 • Kui seadistus on peal, siis kogu söömisele kulunud raha kantakse toitlustajale üle ja võlg jääb KOVi kanda. 
 • Vastasel juhul kantakse üle ainult see summa, mis reaalselt laekus.
Koolilõuna moodul
Vajab seadistamist ARNO_SOOKLA_VALJAMAKSE_KOIK_ARVESTATUD_RAHA

ARN-17051

Juuli 2023

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline

Optimeeritud söökla arvelduse vaate päringuid ametniku rollis, et vaade avaneks kiirelt ka suurte andmemahtude korral.Koolilõuna moodul
Rakendub automaatselt

ARN-2648

Parandatud viga kohamäärade automaatses arvutamises: arvutamine katkes, kui järg jõudis sellise lapseni, kus lapsele ja tema õdedele/vendadele uut kohatasu ei olnud vaja arvutada. Nüüd liigub arvutus edasi ja töötab lõpuni.Lasteaedade moodulMõjutab neid Arnosid, kus kasutusel on kohamäärade automaatne arvutamine ja arvesse läheb laste arv peres (mitte lihtsalt lasteaias käivate laste arv).Rakendub automaatselt

ARN-16907

Täiendatud kohamäärade muutmisvõimalusi: kui ametnik on teinud kohamäära juures muudatusi, siis Arno automaatne kohatasu arvutus seda enam ei muuda. Kui on siiski vaja, et automaatne arvutus selle vajadusel ära muudaks, saab seda määrata nupuga "Muuda kohamäär automaatseks"

Lasteaedade moodulMõjutab neid Arnosid, kus kasutusel on kohamäärade automaatne arvutamineVajab seadistamist ARNO_KOHAMAAR_MUUDETAV_AUTOMAATSEKS 

ARN-17118

Sai lisatud võimalus Lasteaia toitlustamise paketi hinnamuutuse teha minevikkuLasteaedade moodulMõjutab neid, kes kasutavad lasteaia moodulis toitlustamistRakendub automaatselt

ARN-16242

Kohamäärade järjestamine alguskuupäeva alusel -> värskemad üleval
Kus?: lapse andmete vaates (ametniku ja asutuse esindaja rollis). Enne oli järjestus hetke järgi, millal kohamäär lisati.
Lasteaedade moodulMõjutab neid, kes kasutavad kohamääraRakendub automaatselt

ARN-16484

Arno avalehel kuvatakse kooli esindajale hoiatust, kui last ei saa EHISesse saata põhjusel, et lapsel on vanas koolis lõpetamine tegemata.

Arendusega lisasime juurde ka hoiatuse, kus lapsel on tehtud lõpetamine uues koolis hilisema kuupäevaga. Selle teate sisu on selline: lisaOppur | lapse IK | Viga: Kooli õppima asumise kuupäev ei saa olla väiksem õpilase eelmisest koolist välja arvamise kuupäevast. Koolist välja arvamise kuupäev on XX.XX.XXXX

Kooli moodul
Rakendub automaatselt

ARN-16342

Kui lapsevanem loobub pakutud kohast põhjustega "Õde/vend käib soovitud lasteasutuses" või "Soovin kohta teises lasteasutuses", ja loobub niimoodi mõlemast oma eelistatud lasteaiast, siis vaikimisi taotluse lükatakse tagasi (põhjusega "Loobus mõlemast eelistusest").

Arno ei võta arvesse peale pakkumise tegemist eelistuse muutmist ja arvestatud eelmise eelistusega + sinna pakkumisega.

Nüüd on tehtud seadistatavaks. Kui on valitud "ei", siis vaatamata selle, kui palju kordi lapsevanem loobub eelistatud LA koha pakkumisest taotlus jääb edasi järjekorda.

Vaikimisi on "jah". 

Lasteaedade moodul

Vajab seadistamist

ARNO_LA_TAOTLUS_LOOBUMINE_EELISTUSTEST_LYKKAB_TAGASI

ARN-16351


"Hoiukoha kasutamine juulis" taotluse vaatamisvaates paistab nüüd e-mail.Lasteaedade moodulMõjutab neid, kes kasutavad taotlust "Hoiukoha kasutamine juulis"Rakendub automaatselt

ARN-16390

Arno sessiooni aegumine: anname hoiatuse. Kasutajale tuleb 5 min enne sessiooni aegumist teavitus "Arno sessioon aegub 5 minuti pärast. Kas soovid jätkata?" Valikud "Jah", "Ei". Kui ma valin "Jah", siis pikeneb sessioon seadistuses määratud aja võrra. Kui ma valin "Ei", siis mind logitakse välja ja viiakse Arno avalehele.Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-15926

Admin → Klassifikaatorid: Lasteaiakoha pakkumiste liigid. Tegemist on tabeliga, kus näete oma süsteemi seadistusi (nt: mitu päeva kehtib masskomplekteerimise teel saadetud kohapakkumine). 
 • nähtavad veerud on: ID, Nimetus, Seletus, Kehtivusaeg päevades, Vajadus olemas, Pakkumine vaikimisi vastuvõetud, Taotlus menetletud, Teatis kasutusel, Teatise mall, Aegumisel taotlus tühistatakse.
 • kõik väljad on ka muudetavad 
Lasteaedade moodul
Rakendub automaatselt

ARN-16320

Varasemalt, kui kasutaja oli juba Arnosse logitud ja nüüd tema õigusi muuta, siis need ei rakendunud enne, kui kasutaja välja ja sisse logib. Tegime süsteemile refresh-nupu, mis uuendab õigused ära ehk siis enam ei pea isik sisse ja välja logima, vaid tuleks lihtsalt vajutada nuppu Värskenda rolle (üleval paremas nurgas).

Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-16214

Asutuse esindaja saab juulikuu taotlust tühistada nii kaua, kuni on taotlemine veel avatud. Kui on vaja hiljem mõni taotlus ära tühistada, siis tuleb korraks avada taotluste esitamine. Tühistada saab vaid praeguse õppeaasta taotlust, eelmisi mitte. Ametnik saab tühistada jooksva õa taotlust alati, ka siis kui taotlemine on suletud.

Lasteaedade moodul.Mõjutab neid, kes kasutavad taotlust "Hoiukoha kasutamine juulis"Rakendub automaatselt

ARN-16829

"Hoiukoha kasutamine juulis" taotluste eksporti võeti ainult käesoleva õppeaasta taotlused.
Nüüd pärast parandust eksporditakse need andmed, mida kasutaja näeb ekraanil ehk arvestatakse filtriga.
Lasteaedade moodulMõjutab neid, kes kasutavad taotlust "Hoiukoha kasutamine juulis"Rakendub automaatselt

ARN-16389

EHIS ekspordi vealogis kuvame huvikooli isikukoodita õppurite EHISesse saatmisel veateadet: "Viga huvikooli andmete laadimisel: lapsel puudub isikukood"Huvikoolide moodul
Rakendub automaatselt

ARN-16528


Aruandele "Rühmad"->"Excel eksport: Lapsed" sai lisatud uus veerg märkega "HEV koht": Ei/JahLasteaedade moodul
Rakendub automaatselt

ARN-17059

Lapse andmete vaates on tehtud paigutuste järjestamine kronoloogilises järjekorras. Järjestatud tüübi järgi: kool - lasteasutused - huvikool (ametniku rollis).
Sama tüübi sees paigutused on järjestatud alguskuupäeva alusel (uuemad eespool).
Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-16132

ARN-16483


Juuni 2023

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline

Täiendatud pangalingi maksete tuvastamist pangalaekumiste impordil: nüüd kontrollib Arno ka kõiki pangalingimakseid ning lisab puuduvad laekumised Arnosse.Arvelduse moodulRaamatupidajadRakendub automaatseltARN-15595

Pangaimpordist tulnud laekumise andmete vaates kuvame pangaülekande teinud isiku nime ja isikukoodi, kui see erineb arve saajast. Pangalingimaksete juurde ilmuvad need andmed pärast seda, kui vastava laekumise andmed on täiendatud ka pangaimpordiga.Arvelduse moodulRaamatupidajadRakendub automaatselt

ARN-16670

ARN-15595

Parandatud viga koolist lahkumise taotluse menetlemisel: kooli esindajale kuvati hoiatust, kui lahkumise kuupäev oli rohkem kui 20 päeva tulevikus. Nüüd on kuupäevaline piirang vaid mineviku kohta ja tulevikus olevat kuupäeva Arno ei piira.Koolide moodulLapsevanemadRakendub automaatselt

ARN-16904

Seadistusega on võimalik määrata, millise lõpuga e-maile on keelatud sisestada (taotlusele, kasutaja andmetesse jm. Võimalik sisestada ka mitu lõppu).Kogu Arno

Vajab seadistamist, kui varasemalt pole juba paika pandud:

ARNO_EMAIL_KEELATUD_LOPUD

ARN-16437

Täiendatud Arno kohamäärade arvutamist: nüüd lõpetab Arno automaatselt ära need kehtivad kohamäärad, kus laps on 7+ vanuses või tal on koolipaigutus ning tal ei ole kinnitatud lasteaiakohta, mille lõpukuupäev on suurem kui täna. Tulevikus kehtima hakkavat määra Arno ei lõpeta. Lasteaedade moodulMõjutatud on vaid need Arnod, kus on kasutusel kohamäärade lahendus.Rakendub automaatselt

ARN-15087

Arno arvelduse mooduli teenuse tarbimise kokkulepete vaates on nüüd saldode jaoks filter, mille abiga saab otsida võlgu ja ettemakse.Arvelduse moodulSaldodega töötavad raamatupidajadRakendub automaatseltARN-16741

Täiendatud isikukoodita lastele isikukoodi leidmise lahendust: nüüd ei ürita Arno leida isikukoodi lapsele, kes on juba asutusest lahkunud ja kellel ei leidu ühtegi aktiivset taotlust.Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-16119

Täiendatud Arno automaatsete tegevuste vigade logimist nii, et Arno hooldustiimile tuleks tõrke korral kohe teavitus.Kogu ArnoArno hooldustiim ja administraatorid saavad tõrgetele kiiremini jälileRakendub automaatselt

ARN-15682

Arnosse sisselogimise nupp on nüüd siniselt esile tõstetud, et see teistest menüüvalikutest paremini eristuks.Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-15438

Parandatud enda kohta koolitaotluste tegemist: põhikooli ja gümnaasiumi taotlust saab esitada ja muuta, kui see on seadistusega lubatud.Koolide moodulTäiskasvanud, kes soovivad enda kohta taotlust esitada

Vajab seadistamist, kui varasemalt pole juba paika pandud:

vv_taotlus_ise_piirang_pohik 

vv_taotlus_ise_piirang_gymn

ARN-14475

Lahendatud probleem koolisöökla moodulis: kui vanemal on tekkinud võlg kahe erineva toitlustaja juures, siis nüüd liigub pangalingiga tasudes raha õigesse rahakotti.Koolilõuna moodul
Rakendub automaatselt

ARN-15118

Rollivalik tehtud mugavamaks: nüüd on rollide rippmenüü laiem, et ka pikemad rollide nimetused mahuksid äraKogu ArnoEelkõige kasutajaid, kellel on Arnos mitu erinevat rolli ja vaja nende vahel liikudaRakendub automaatselt

ARN-15639

Arvelduse moodulist on võimalik nüüd arveid eksportida ka Merit Aktivasse. Loe täpsemalt juhendst: Arvelduse moodul ja Merit Aktiva (https://confluence.loc.piksel.ee/display/ARNO/Arvelduse+moodul+ja+Merit+Aktiva)Arvelduse moodul
Vajab seadistamist

ARN-12634

Lahendatud probleem arvelduse moodulis: dokumentide vaade muutus aeglaseks, kui dokumentide arv kasvas väga suureks. Nüüd on vaate päringud optimeeritud ja vaade avaneb kiiremini.Arvelduse moodulArvelduse vaatega töötavad raamatupidajadRakendub automaatselt

ARN-16072

Kogu Arnos (asutuse andmete muutmise vaates, taotluste esitamisel jm.) on väljadega seotud selgitavad tekstid viidud infomummude alla.Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-15906

Täiendatud ArcGISi andmevahetuse logi: objekti ID on lingitav, lisandusid veerud "Päring" ja "Vastus".
ArcGisi logi näevad administraatoridRakendub automaatselt kui on seadistatud ArcGIS andmevahetus

ARN-15805

Arno saadab koolide ja lasteaedade andmed linna ArcGISi, kus neid kuvatakse kaardirakenduses lapsevanemale. Andmed uuenevad iga öö.Lasteaedade moodul ja koolide moodul
Vajab seadistamist

ARN-5684

Lasteaia ja kooli andmetesse lisandus InADS aadressi otsing ning kadusid ADR-ID ja aadressi vabatekstina sisestamise võimalus.
Seadistusega on võimalik määrata aadress asutuse andmetes kohustuslikuks.
Lasteaedade moodul ja koolide moodul

Rakendub automaatselt kuid kohustuslikkus tuleb seadistada
ARNO_KOOL_AADRESS_KOHUSTUSLIK

ARNO_LA_AADRESS_KOHUSTUSLIK

ARN-15700

ARN-15701

Lasteaia ja kooli andmete vaatesse lisandusid väljad "Üldtelefon" (tuleb sisestada ilma suunakoodita, ilma tühikuteta ja muude lisamärkideta.) ja "Peamine e-post". Lisaks muudeti välja "Kontaktid" nimetus ümber "Lisakontaktid".Lasteaedade moodul ja koolide moodul
Rakendub automaatselt

ARN-15591

Lasteaia, kooli ja huvikooli veebilehe aadressi sisestamisele on lisatud kontrollid: sisestada saab vaid ühe veebiaadressi. Veebiaadress peab algama https://-ga.Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-15590

Lahendatud probleem lepingulise erahuvitegevuse eelistuse muutmisel: eelistus kadus, kui lapsel muudeti teist lepingut. Nüüd kontrollime enne eelistuste muutmist, kas on vaja eelistusi muuta või mitte.Lepinguline erahuvitegevus
Rakendub automaatselt, kui kasutusel on seadistus ARNO_LEPINGULINE_HUVITEGEVUS_AUTOMAATNE_EELISTUSE_MARKIMINE - EI

ARN-16520

Parandatud viga lasteaialaste tugiteenuste andmete EHISesse laadimisel: kui lapse tugiteenused muutusid ühest asutusest teise üleminekul, siis Arno ei võtnud arvesse kõige viimast seisu. Nüüd saadab Arno EHISesse vaid kõige viimase kehtiva asutuse tugiteenused.Lasteaedade moodulLasteaedade andmete haldajadRakendub automaatselt

ARN-16589

Täiendatud juulikuu kohakasutuse taotluste automaatset menetlust selliselt, et kinnitamise hetkel täidab Arno ka menetluse andmed (menetleja, menetluse hetk ning automaatse menetluse fakt).Lasteaedade moodul
Rakendub automaatselt, kui kasutusel on juulikuu taotluse automaatne kinnitumine

ARN-16408

ARN-16641

Parandatud erinevad pisivead kasutajamugavuse, kiiruse ja turvalisuse suurendamiseks.Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-16728

ARN-16727

ARN-15713

ARN-15763

ARN-16070

ARN-16707

Mai 2023

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline

Lahendatud probleem huvikooli rühma õiguste haldamisel: nüüd ei kao eelmise õppeaasta õigused ära, kui lisada juurdepääs uue õppeaasta ringile.Huvikoolide moodulHuvikooli ringide juhendajadRakendub automaatselt

ARN-16646

Lahendatud probleem huvikooli maksja andmete haldamisega, kui lapsel on koht tasuta huvikooli rühmas. Tasuta rühma korral võivad maksja andmed puududa, kuid tasuliste rühmade korral jäävad andmed siiski alles.Huvikoolide moodul
Rakendub automaatselt

ARN-16083

Parandatud probleem jooksval komplekteerimisel: kui kasutusel on vanusevahemikud ja soovijat otsiti samuti vanusevahemiku järgi, siis Arno ei võtnud arvesse vanusevahemiku ülemist piiri. Nüüd otsib Arno soovijat ette antud vanusevahemikust.Lasteaedade moodulJooksvat komplekteerimist saavad teha lasteaedade esindajad.Rakendub automaatselt

ARN-14311

Täiendatud lasteaialastega seotud elukohamuudatuste logimist: kohamäärade arvutamist tehakse vaid siis, kui muudatus on seotud lasteaias käiva lapsega.Lasteaedade moodulMõjutab päringuid nendes omavalitsustes, kus on kasutusel kohamäärade automaatne arvutamineRakendub automaatselt

ARN-16133

Lasteaia liikumiste vaatesse on lisatud uus veerg ÕA - õppeaasta.Lasteaedade moodulRaamatupidajadRakendub automaatselt

ARN-7771

Nüüd on õe-venna seoste uuendamiseks kasutusel piiratud päringud varasema RR414 asemel. See tähendab, et päringutesse ei kaasata enam teisi isikuid peale laste ja nende vanemate.Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-16237

Lahendatud probleem lasteaia masskomplekteerimisega, kus õe-venna uuenduse katkemise tõttu ei saanud lõpetada ka masskomplekteerimist.Lasteaedade moodulLasteaedadega tegelevad haridusametnikudRakendub automaatselt

ARN-16116

Täiendatud mitteaktiivsete kasutajate automaatset kustutamist: nüüd saab seadistada igas Arnos eraldi, mitu kuud pärast viimast tegevust kasutaja  kustutatakse.Kogu Arno
Vaikimisi on seadistus 6 kuud. Saab muuta ARNO_MITTEAKTIIVNE_KASUTAJA_KUSTUTA_ALATES_X_KUUD

ARN-16171

Nüüd saab keeruliste reeglite avaldise sisu muuta ka kasutajaliidesel. Reeglid on Arnos kasutusel näiteks eraasutuste toetuste arvutamisel, koduse lapse toetuse juures ning kohamäärade arvutamisel.Kogu ArnoArno administraatoridRakendub automaatselt

ARN-16388

Täiendatud lasteaialapse HEV andmete muutmise ja EHISesse saatmise logimist. Lasteaia lapse HEV andmete muutmise korral:

 • tekib EHKS ekspordi logisse kirje koodiga ryhm-laps-hev ja on võimalik näha, millal need andmed EHISesse saadeti
 • tekib muutmise logisse ka kirje, kes ja millal ja mida on muutunud
Lasteaedade moodulArno administraatoridRakendub automaatselt

ARN-15922

Arno kasutajate haldamise vaates saab nüüd otsida mitme asutuse esindajaid korraga.Kogu ArnoArno administraatoridRakendub automaatselt

ARN-16027

Parandatud e-kirjade saatmisel tekkinud vigade töötlust selliselt, et viga kajastuks ka e-mailide logis.Kogu ArnoArno administraatorid ja hooldustiimRakendub automaatselt

ARN-15839

Parandatud probleem huvikooli garantiikirjade süsteemis: kui laps kolib ühe omavalitsuse piires, siis tema huvikooli staatus ei pea muutuma ja olemasolev garantiikiri kehtib edasi.Huvikoolide moodulHuvikoolide esindajad, lapsevanemadRakendub automaatselt

ARN-15859

Eelkooli taotluse tagasilükkamise põhjust kuvatakse nüüd ka lapsevanemale.Koolide moodulLapsevanem näeb taotluse tagasilükkamise selgitust.Rakendub automaatselt

ARN-15073

Muutusid koolilapse kinnitamise kuupäevalised piirangud ja nüüd saab lapse alguskuupäeva panna ka minevikku. Vaikimisi piirang on 18 päeva.

Uue taotluse esitamisel on alguskuupäeva piirang:

 • ametnik, kooli esindaja - lubatud seadistusega määratud päevad minevikku
 • lapsevanem, õppur - lubatud täna ja tulevik

Taotluse muutmisel on alguskuupäeva piirang salvestamisel:

 • ametnikul, kooli esindajal - piirangut ei ole
 • lapsevanem/õppur - kui muudab kuupäeva, siis on lubatud tänane ja tulevik, kui ei muuda, siis võib olla ka vana kuupäev

Taotluse kinnitamine kooli esindaja poolt - lubatud seadistusega määratud päevad minevikku.

Koolide moodulUued võimalused laienevad ametnikule ja kooli esindajaleRakendub automaatselt. Vaikimisi on lubatud muuta 18 päeva minevikku, aga vajadusel saab muuta seadistusega ARNO_KOOLI_KOHA_KINNITAMISE_PIIRANG

ARN-13991

Kooli klasside nimekirja ja klassi andmete vaatesse tehtud uus lahter nimega "Märkus", mida näeb ja saab muuta nii ametnik kui ka kooli esindaja. Lahtri nimetus on muudetav.Koolide moodulAmetnik ja kooli esindajaRakendub automaatselt

ARN-16003

Arvelduse moodulis pangalaekumiste importimisel salvestame nüüd viitenumbri laekumise dokumendile.Arvelduse moodulOluline raamatupidajate tööksRakendub automaatselt uutele laekumistele

ARN-16469

Arvelduse mooduli tuluaruandesse lisandus uus veerg: "Ettemaksu muutus", mis tagab, et kõik tuluaruande read on tasakaalus ja järgivad algoritmi: algsaldo + tehingud = lõppsaldo.Arvelduse moodulTuluaruanne on raamatupidaja tööriist kuu kokkuvõtete tegemiselRakendub automaatselt

ARN-15997

Personali rühmadega seotud arvud on nüüd peidetud lasteaia esindaja vaate "Arvud" kastikesest, vabade kohtade vaatest ning rühmade nimekirjas on lisaks filter "Näita ka personali rühmasid". See tähendab, et personali rühmade arvud ei mõjuta lasteaia kohtade ja vabade kohtade üle arvestuse pidamist.Lasteaedade moodulMõjutatud on vaid need lasteaedade esindajad, kus on personali rühmad kasutusel.Rakendub automaatselt

ARN-16412

Parandatud probleem teatise sisu kuvamisega ametnikule - nüüd on jälle terve sisu loetav.Kogu ArnoAmetnikud, kes teatistele vastavad

ARN-16537

Parandatud erinevad pisivead kasutajamugavuse ja turvalisuse suurendamiseks.Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-16367

ARN-16522

ARN-16536

ARN-15853

ARN-16614

ARN-16177

ARN-8716

ARN-16317

ARN-16004

ARN-16723

ARN-16651

ARN-16744

ARN-13220

Arvelduse mooduli dokumendi käsitsi sisestamise vormile lisandus dokumendi kuupäeva väli. Kuupäeva võib valida minevikku või tulevikku.Arvelduse moodulRaamatupidajad, ametnikRakendub automaatselt

ARN-16440

Lapsevanem võib huvikooli taotlust algatada ka huvikooli rühma andmete vaatest. Enne taotluse esitamist tuleb valida ka subjekt: kas esitan taotluse enda kohta või oma lapse kohta.Huvikoolide moodulLapsevanemadRakendub automaatselt

ARN-15059

Arvelduse mooduli dokumentide vaate päises kuvati vaid masstegevuste tulemusi ja veateateid. Nüüd kuvatakse ka üksikute arvetega tehtud tegevusi sarnaselt masstegevustega dokumentide vaate päises.Arvelduse moodulArvete väljastamisega tegelevad raamatupidajadRakendub automaatselt

ARN-15834

Loodud uus teavitus: koolikoha pakkumiste meeldetuletus. Juhul kui vanem on teinud koolimineku taotluse ning ametnik on teinud esmased kohapakkumised ning vanem ei ole pakkumisele reageerinud, siis saadetakse vanemale X. ja Y. päeval pärast kohapakkumise tegemist automaatsed meeldetuletused pakkumisele reageerimiseks.

Koolide moodul, 1. klasside moodul

Teavitused saadetakse lapsevanemateleTeavitus vajab seadistamist, palun pöörduda Pikseli poole

ARN-12165


Aprill 2023

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline

Arno, mis Rahvastikuregistrit ei kasuta, võimaldab nüüd lisada lapse ja seose Arnosse kohe, kui taotlus saab esitatud. Seoste loomiseks kasutab Arno taotlusele lisatud lapse ja teise vanema andmeid.Huvikooli moodul, Koolide moodulSeoste lisamine tähendab, et andmed on paremini hallatavad kooli esindaja ja administraatori jaoks.Rakendub automaatselt nendes Arnodes, kus on Rahvastikuregister välja lülitatud.

ARN-13202

Huvikooli taotluse võib seadistada automaatselt kinnituvaks. Taotlus on kohe menetletud juhul, kui ...

 •  taotlus ei lähe ootejärjekorda;
 •  valitud rühm ei ole katsetega;
 •  vanem ei soovi soodustust;
 •  huvikool ei tee lepinguid;
 •  ei ole vaja sisestada garantiikirja.

Juhul kui on vajalik vanema poolt e-maili kinnitamine, siis kinnitub taotlus automaatselt pärast e-maili kinnitamist.

Kui "Ootel" staatuses taotlusele pakutakse kohta, siis on koht isekinnituv.

Loe täpsemalt siit: https://confluence.loc.piksel.ee/display/ARNO/Huvikoolide+juhend#Huvikoolidejuhend-2.1.1Isekinnituvadhuvikoolitaotlused.

Huvikoolide moodulHuvikoolide esindajadVajab seadistamist

ARN-13203

Täiendatud Arnos lapse emakeele ja võõrkeele valikut ja viidud need vastavusse EHISe klassifikaatoriga. Olulisem muudatus kasutajate jaoks on tingimused, et võõrkeeleks ma tohin valida "eesti keel teise keelena" või "puudub", aga emakeeleks ei tohi.Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-15980

Eraasutuste toetuste maksmisel on kasutusel juulikuu kohakasutuse taotlus. Sinna on lisandunud nüüd mõned seadistatavad muudatused:

 • Taotluse pealkiri on tõlgitav
 • Taotlus on võimalik märkida automaatselt menetletuks
 • Taotluse saab seadistada ka nii, et maksefaili ja arvet ei nõuta
Lasteaedade moodulJuulikuu kohakasutuse taotluste haldajad.Juulikuu hoiukoha kasutamise taotlus vajab eraldi seadistamist.

ARN-16369

Täiendatud Arnosse laste lisamise logimist selliselt, et on võimalik eristada, kas laps lisati vanema sisselogimisel, soeses muutuste päringuga või õe-venna seoste uuendamisel (sh on erinevad vastuvõtutaotluse õe-venna uuendused, kohamäära õe-venna uuendus ning muu põhjus õe-venna andmete uuendamiseks).Kogu ArnoSuureneb läbipaistvus: Arnos on olemas info, miks konkreetse isiku andmeid on salvestatudRakendub automaatselt

ARN-16369

Täiendatud lasteaia kohapakkumise taastamist: kui lapsele on lisatud manuaalne kohamäär, siis taastamine ei ole lubatud ja lapsele tuleb teha koha lõpetamine.Lasteaedade moodulPakkumise taastamist saavad teha ametnikud ja lasteaedade esindajadRakendub automaatselt

ARN-16122

Korrastatud lepingulise erahuvikooli esindaja vaadet, kui isik esindab mitut erinevat asutust: nüüd kuvatakse täpselt selle asutuse andmeid, mis on hetkel rollide valikus aktiivne.Lepinguline erahuvitegevus (https://confluence.loc.piksel.ee/display/ARNO/Erahuvitegevus)Erahuviasutuste esindajaid, kes on seotud mitme asutusegaRakendub automaatselt

ARN-15833

Huvikooli taotluse menetlemisel soodustuse määramisel ei saadetud vanemale teavitust, et nüüd on tema kord leping kinnitada - nüüd saadetakse.Huvikoolide moodulHuvikooli esindajad, kes taotlust menetlevadRakendub automaatselt

ARN-15402

Lahendatud probleem lapse seoste uuendamisel: Arno registreerib nüüd muutuse korrektselt ka siis, kui muutub seos asutusega (eestkostja on vallavalitsus).Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-15933

Arno töö sujuvamaks muutmiseks täiendatud logide haldust.

Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-14293

Arno juurutustöö sujuvamaks muutmiseks on lisatud võimalikud lasteaia mooduli e-kirja mallid kõikidele Arno kasutajatele.Lasteaedade moodul
Rakendub automaatselt

ARN-15856

Täiendatud veel 1. kl kooliminekutaotlusel õppeaasta valikut. Arno otsib lapse koolikohustust esmalt valitud õppeaastast ja seejärel järgmisest õppeaastast. See lihtsustab lapsevanemal taotluse esitamist, kui ta on juhtumisi hetkel vales õppeaastas. Kui lapsel üldse puudub koolikohustus, siis on taotluse õppeaasta lapsevanema valitud õppeaasta.Koolide moodul, 1. klasside moodulLapsevanemad, kes taotluseid esitavad.Rakendub automaatselt

ARN-16230

Lahendatud vastuolu hooldusõiguste arvestamisel lapse andmete vaates ja sissekirjutuse kontrollide tegemisel. Nüüd on Arnos läbivalt ühtemoodi: kui lapsevanema staatus RRis on "ANDMED PUUDUVAD / ARHIIVIS", siis teda ei kuvata lapse andmetes ning temaga ei arvestata sissekirjutuse kontrollidel. Seadistusega saab määrata, kui omavalitsus soovib neid arvesse võtta.Kogu Arno

Arnos ei loeta vanemaks isikut, kelle staatus rahvastikuregistris on "ANDMED PUUDUVAD / ARHIIVIS". See tähendab, et selline isik ei näe lapse andmeid ning ta ei lähe arvesse KOV kontrollides. Seadistuse muutmiseks palun anda hooldustiimile teada.

Seadistus: ARNO_ARVESTA_RR_PUUDUVAD_ANDMED 

ARN-13767

Täpsustatud õpilaste koolist välja arvamise põhjuste valikuid taotluse juures ja klassi nimekirjas.

Taotluse juures lubatud põhjuste loetelu (lapsevanemale ja kooli esindajale sama):

 • koolikohuslane põhikoolis: välismaale, teise kooli üleminek, lisaõppe puhul ka omal soovil
 • pole koolikohuslane või gümnaasium: välismaale, omal soovil

Klassi nimekirjast lahkunuks märkimisel lubatud põhjuste loetelu:

 • lahkus välismaale, surm, koolist väljaarvamine - koolist väljaarvamine lubatud ainult mittekoolikohuslase korral
 • lõpetavate klasside puhul kooli lõpetamine  (liitklassi puhul tehakse kontroll salvestamisel)
 • põhikooli puhul teise kooli üleminek ja lõpetanud välismaal

Detailsemalt võib lugeda siit: Kooli esindaja juhend (https://confluence.loc.piksel.ee/display/ARNO/Kooli+esindaja+juhend#Kooliesindajajuhend-Lastekoolistlahkumine/l%C3%B5petaminejal%C3%B5petamisep%C3%B5hjusteselgitused)

Koolide moodulKooli esindajaid, kes klassi nimekirjaga töötavadRakendub automaatselt

ARN-16162

Enda kohta huvikooli ja põhikooli vastuvõtu taotluste esitamisel läks kaduma väli "emakeel". Nüüd on lahter jälle tagasi.Huvikoolide moodul, Koolide moodulTäiskasvanud õppureid, kes esitavad enda kohta taotlustRakendub automaatselt

ARN-16352

Lahendatud probleem kasutaja esmase Arnosse sisenemise logimisel.Rakendub automaatselt

ARN-14535

Täiendatud masskomplekteerimise eri etappide jooksul kuvatavaid andmeid järgmiselt:

Kui MK 1 etapp on pooleli, siis LA esindajal on järgmised piirangud:

 • ta ei näe oma rühma nimekirjas kinnitamata lapsi, kes on saanud LA pakkumise põhjusega MK 1
 • rühma nimekirja ekspordis ka ei näe neid lapsi
 • ta ei saa kinnitada vastuvõetud põhjus MK 1 või MK 2 pakkumisi

Kui MK 2 etapp on pooleli, siis LA esindajal on järgmised piirangud:

 • ta ei näe oma rühma nimekirjas kinnitamata lapsi, kes on saanud LA pakkumise põhjusega MK 2
 • rühma nimekirja ekspordis ka ei näe neid lapsi
 • ta ei saa kinnitada vastuvõetud põhjus MK 1 või MK 2 pakkumisi
 • aga ta näeb lapsi, kes on saanud pakkumise MK 1 põhjusega

Täpsemalt võib lugeda siit: Masskomplekteerimine (MK) (https://confluence.loc.piksel.ee/pages/viewpage.action?pageId=16187603)

Lasteaedade moodulMasskomplekteerimisega tegeleb Arno ametniku õigustes kasutaja ja andmed muutuvad järk-järgult nähtavaks ka lasteaedade esindajatele.Rakendub automaatselt

ARN-12278

Kooli esindaja avalehel olevad taotluste lingid viisid  kasutaja uude aknasse ja see tekitas segadust. Nüüd avanevad taotluse lingid samas veebilehitseja aknas.Koolide moodulMuudatus on kooli esindaja avalehel.Rakendub automaatseltARN-14457

Igal pool Arnos on Exceli väljundite tähistamiseks kasutusel ikoonike - see hoiab ruumi kokku ja on kergesti leitav.Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-15014

Huvikooli ootel taotlusel oli teatud juhtudel võimalik lepingut kinnitada. Nüüd saab lepingut kinnitada vaid siis, kui ootejärjekorras taotlusele on juba kohta pakutud.Huvikoolide moodulHuvikoolide esindajad ja lapsevanemadRakendub automaatselt

ARN-15348

Huvikooli taotluse menetlemisel oli viga: katsetega rühma korral sai lapsevanem lepingut enne huvikooli kinnitada. Nüüd tuleb katsete korral siiski esimene kinnitus huvikooli poolt.Huvikoolide moodulHuvikoolide esindajad, kes taotluseid menetlevad.Rakendub automaatselt

ARN-14631

Täiendatud kooli esindaja avalehel olevat tabelit "Koolist lahkunud lapsed", kus ei kajastunud Arno-välisesse kooli liikunud lapsed. Nüüd on tabelis kajastatud kõik lahkunud lapsed olenemata uue kooli omavalitsusest.Koolide moodulKooli esindajad näevad koolist lahkunud laste nimekirja avalehel.Rakendub automaatselt

ARN-14772

Parandatud erinevad pisivead kasutajamugavuse ja turvalisuse suurendamiseks, sh täiendatud mitmed olukorrad, kus kasutaja püüab tegutseda pärast sessiooni aegumist.Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-9824

ARN-15635

ARN-15636

ARN-15563

ARN-13041

ARN-15454

ARN-15251

ARN-16226

ARN-8149

ARN-15637

ARN-14786

ARN-15540

ARN-16333

/ARN-14962

ARN-15791

ARN-10987

Piiratud lasteaia kohamäära õdede-vendade uuendust: uuendusse ei kaasata enam neid lapsi, kes lasteaias ei käi (st ei ole kohta praegu ega tulevikus).

Reanupuga "Uuenda ÕV" saab uuendada ka nende laste seoseid, kel lasteasutus puudub.

Lasteaedade moodulÕe-venna uuendust saab kohamäärade menüüst teha ametnik.Rakendub automaatselt

ARN-15480

Täiendatud lasteaia taotluste vaate filtri "KOV hetkeseisuga" valikuid. Nüüd saab otsida taotluseid järgmiste KOV sissekirjutuse tingimustega:

 • Laps ei ole
 • Ainult laps
 • Laps + ainult üks vanem
 • Laps + vähemalt üks vanem
 • Laps + mõlemad vanemad
Lasteaedade moodulLasteaiataotluste vaadet näevad ametnikud ja teatud seadistuste korral ka lasteaia esindajad.Rakendub automaatselt

ARN-14763

Täiendatud huviringi laste nimekirja vaates nupu "Muuda lapse huviringi" piiranguid: nuppu kuvatakse vaid siis, kui

 • Kui huviringi kaasjuhendajal on mitme huviringi õigused
 • Kui koolis leidub rohkem kui üks huviring
Koolide moodulHuviringide juhendajaid, huvijuhte ja ametnikke, kes tegutsevad üldhariduskooli ringidega.Rakendub automaatselt

/ARN-14955

Lasteaialapse paigutuse logis kuvati staatust vaid kinnitatud laste korral, aga nüüd kuvatakse alati. Kui laps on veel kinnitamata, siis kuvab Arno "Staatus: Märkimata (vaata taotlust") - nii tõmbab kinnitamist ootav laps kasutaja tähelepanu.Lasteaedade moodulLapse kaarti näevad ametnikud ja asutuse esindajad.Rakendub automaatselt

ARN-15394

Loodud lasteaia personali toitlustamise arveldamise võimalused Arnos.

 • Arnos on võimalik lisada uut liiki rühm "personal", kuhu saab lisada täiskasvanuid ja märkida neile toidukordi.
 • Toidukordade andmeid saab laadida ka ELIISist.
 • Sisestatud andmete alusel koostab Arno personali toiduarveid sarnaselt lasteaialastele.
 • Personali rühmadele saab märkida kohatasu 0 €.
Lasteaedade moodul, Arvelduse moodulLasteaedade esindajad saavad töötajate söömisandmed ELIISist Arnosse laadidaVajab seadistamist

ARN-15268

Ühtlustatud koolilapse Innove andmete kuvamist eri vaadetes: kui otsuse kehtivus on möödunud, siis
 • otsuse juures on märge: Aegunud
 • otsuse soovitused ei ole nähtavad lapse vaates HEV andmete all ega muutmisvaates
 • vanem ja kooli esindaja ei saa muuta enam vanema nõusolekut

Otsuse kehtivuse viimasel päeval on otsus veel kehtiv ehk kirjeldatud muudatused rakenduvad otsuse kehtivuse kuupäevale järgnevast päevast.

Koolide moodulAmetnikud, kooli esindajadRakendub automaatselt

ARN-14732

Koolilapse paigutuse tühistamise nupp "Ebatõenäoline" on nüüd ümber nimetatud: "Tühista paigutus". Samuti on ümber nimetatud vastavad logid ja vaated, kus neid lapsi kuvati.Koolide moodulAmetnikud, kooli esindajadRakendub automaatselt

ARN-14865

Arnos tekitas probleeme selliste lasteaialaste andmete muutmine, kes ei ole veel asutusse kinnitatud. Nende probleemide lahendamiseks on nüüd Arnos tehtud kaks olulist muudatust:

 • Lasteaia rühma nimekirja vaates ei ole kinnitamata lapse juures enam "Muuda" nuppu (ei ametnikul ega asutuse esindajal). Lapse kinnitamisel on võimalik märkide õige koormus ja alguskuupäev.
 • Kui laps siiski ei tule lasteaeda, võib tema paigutuse tühistada, aga nupu nimetus on nüüd muudetud: "Ebatõenäoline" --> "Tühista paigutus".
Lasteaedade moodulLasteaia esindajad ja ametnikudRakendub automaatselt

ARN-14865

Parandatud erinevad pisivead kasutajamugavuse suurendamiseks.Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-16108

ARN-15988

ARN-16123

ARN-16000

ARN-15548

ARN-16057

Täiendatud suunamist "Lapsed" vaatesse ja "Minu lapsed" vaatesse: kel pole õigust "Lapsed" vaatesse või kindla lapse vaatesse minna, saab otselingiga pöördumisel õiguste puudumise kohta veateate. Kui veateate sai sisselogimata kasutaja ja ta nüüd sisse logib, siis suunab Arno ta õigesse kohta ehk sinna, kuhu ta algselt minna soovis.

Kogu ArnoEelkõige mõjutab ametnikke ja asutuse esindajaid, kes linkidega kindla lapse vaatesse minna soovivad.Rakendub automaatselt

ARN-13519

Tehtud üldisi turvaparandusi: Arno andmesisestuses ja sorteerimises on nüüd täiendavad kontrollid.Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-14134

ARN-14821

Täiendatud Innove otsuste sisu laadimist EHISest pärast esmast andmete importi koolide mooduli juurutuses. Parandus teeb juurutuse sujuvamaks.Koolide moodul
Rakendub automaatselt

ARN-4181

Enammakstud raha tagastamise soovi saab esitada alati, kui saldo on positiivne ja veel ei ole taotlust esitatud. Kui aga pärast raha tagastuse soovi esitamist saldo taas nulli või miinusesse läheb (näiteks laps hakkab uuesti söömas käima), siis Arno tühistab automaatselt raha tagastamise taotluse.Koolide mooduli koolilõuna osaAmetnik, toitlustaja, lapsevanemRakendub automaatselt

ARN-8216

Menüüs "Taotlused" olevad nuppude nimetused tehtud lühemaks, et kõik nupud mahuksid paremini.Kogu ArnoAmetnik, kooli esindaja, lapsevanemRakendub automaatselt

ARN-15015

Nüüd näeb täisealine õppur enda üldhariduskooli huviringides osalemise infot õppuri andmete vaates.Koolide moodulTäisealine õppurRakendub automaatselt

ARN-14710

Lahendatud probleem lasteaiakoha peatamise tühistamisel: paigutuse taastamisel ei toiminud lapse koormuse kontroll õigesti. Nüüd saab lasteaiakoha peatamist vigadeta tühistada.Lasteaedade moodulAmetnikRakendub automaatselt

ARN-14519

Lasteaiataotlused eelmisest õppeaastast saab nüüd üle viia uude õppeaastasse, et kaasata neid Gale-Shapley komplekteerimisele. Täpsemalt komplekteerimisest loe siit: Lasteaedade komplekteerimine Gale-Shapley meetodiga (https://confluence.loc.piksel.ee/display/ARNO/Lasteaedade+komplekteerimine+Gale-Shapley+meetodiga).Lasteaedade moodulAmetnikGale-Shapley komplekteerimine vajab eraldi seadistamist, aga kui see on juba kasutusel, siis üleviimise võimalus tekib automaatselt.

ARN-6580

Kui koolilapsele on sisestatud üksikud õppeained ja muuta õppevorm 'eksternõpe/üksikud õppeained mittestatsionaarses õppes' millegi muu vastu, tuleb veateade, mis palub üksikud õppeained eemaldada enne õppevormi muutmist. Kui üksikud ained alles jätta, tekib probleeme lapse andmete EHISesse laadimisel ja nüüd Arno enam nii teha ei luba.Koolide moodulÕppurite andmete haldajad koolisRakendub automaatselt

ARN-9972

Erahoidude rahastamise lepingu (3-poolse allkirjastamisega) täiendused:

 • Eralastehoiu taotluse nupu kuvamise ja taotluse esitamise jaoks on loodud reeglid, mis võimaldavad varasemast täpsemat seadistamist.
 • Koha kinnitamisel arvutatakse vastavalt reeglitele automaatselt koha ja lepingu lõpukuupäev.
 • Leping, hoiukoht ja kohamäär on omavahel seotud: kui lapse koht lõppeb, lõpetame ka tema lepingu ja kohamäära.
 • Eralastehoiu kinnitamata last ei saa enam märkida lahkunuks rühma laste nimekirja vaatest.

Täpsemalt erahoidude 3-poolsetest lepingutest juhendist (https://confluence.loc.piksel.ee/display/ARNO/Eralastehoid+ja+3-poolne+leping).

Lasteaedade moodulAmetnikud ja eralastehoidude esindajadVajab seadistamist

ARN-12565

ARN-15004

ARN-13645

ARN-15761


 

Lapse kinnitamisel (era)lasteaeda või -hoidu kuvatakse nüüd koha kasutamise lõpukuupäeva ja vajadusel saab asutuse esindaja seda muuta. Vaikimisi on lõpetamise kuupäev enne kooliminekut, kui KOV reeglitega ei ole seadistatud teisiti.

Lõpukuupäeva sisestamise võimalus tähendab, et nüüd saab last kinnitada lasteasutusse kindlaks perioodiks, nt enne kinnitatud kohta teises lasteasutuses.

Lasteaedade moodulAlusharidusasutuste esindajadRakendub automaatselt

ARN-12565

ARN-15004

ARN-13642

ARN-15606

Lepingu andmete vaates on nüüd tooltip (!), kui lepingu lõpukuupäev on minevikus. Noolega peale minnes näitab "Lepingu kehtivuse kuupäev on möödas"Lasteaedade moodul, Koolide moodul, Huvikoolide moodulAmetnikud ja asutuste esindajadRakendub automaatselt

ARN-12565

ARN-15004

Märts 2023

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline

Muudetud kooliminekutaotluse loogikat. Koolimineku taotluse nuppu kuvame edasi mõlemas õppeaastas, aga kooliminekutaotluse peal arvutame välja õige õppeaasta. Ehk siis kui vanem teeb kooliminekutaotluse ikkagi jooksvas õppeaastas, siis Arno tagataustal uurib välja, kas laps on järgmisel õa-l 1.klassi mineja (koolikohuslane) ja kui on, siis kooliminekutaotlusel on kohe vaikimisi järgmine õppeaasta ja alguskuupäev 01.09.Koolide moodul, 1. klasside moodulLapsevanemad, kes esitavad 1. kl lapsele kooliminekutaotlustRakendub automaatselt

ARN-15767

Arvelduse moodulis on loodud uus seadistus, mis määrab, kas vanem saab arve tasumisel ise summat muuta või on summaks määratud tema hetkesaldo.Arvelduse moodulLapsevanemad, kes Arno kaudu arvet tasuvad.Vajab seadistamist: ARNO_FINANTS_PANGALINK_SUMMA_KINNI = JAH tähendab, et vanem ei saa maksmisel summat muuta

ARN-15909

Parandatud erinevad pisivead kasutajamugavuse suurendamiseks.Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-15539

ARN-15868

ARN-15783

ARN-14915

ARN-15900

Kohamäärade ajaloo vaatesse lisandus uus filter "Erineb eelmisest", mis võimaldab välja otsida kohatasude muudatusi.

Täpsemalt juhendist (https://confluence.loc.piksel.ee/pages/viewpage.action?pageId=74351026#Koham%C3%A4%C3%A4radelisaminejamuutmine-Koham%C3%A4%C3%A4radeajalugu).

Lasteaedade moodulFiltrit saavad kasutada ametnikud ja raamatupidajadRakendub automaatselt, kui kohamäärade lahendus on kasutusel.

ARN-15538

Täiendatud Arno küsimuste kujundus selliselt, et vaikimisivalik on selgemalt esile toodud. Sel juhul võib valiku kinnitamiseks julgelt vajutada ka lihtsalt klahvi "Enter".Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-15291

Lahendatud probleem Arnos Google Chrome automaattõlkega: kui kasutada automaatset lehe tõlkimist ja lehel oli mõni kuupäeva valik, siis kuupäeva kuvamine ei toiminud. Nüüd on tehtud täiendus ja kuupäeva valikut saab ka koos tõlkega kasutada.Kogu ArnoEelkõige kasutasid tõlkimist lapsevanemad.Rakendub automaatselt, kui kasutaja arvutis on automaatne tõlkimine sisse lülitatud.

ARN-14934

Arvelduse mooduli kohustuste PMen eksport võimaldab nüüd seadistada, kas klient on lapsevanem või klient on laps. Arno poolel midagi ei muutu, kuid PMenis kajastuvad andmed vastavalt seadistusele.

Juhendis täpsemalt: Arvelduse moodul ja PMen (https://confluence.loc.piksel.ee/display/ARNO/Arvelduse+moodul+ja+PMen)

Arvelduse moodulSeadistus mõjutab vaid raamatupidajate tööd PMeni poolel

Vajab seadistamist:

ARNO_PMEN_EKSPORT_ASUTUS_MAKSJA_SAAJA_LAPS

ARN-15541

Lahendatud probleem taotluse dünaamiliste väljade kehtivuse kontrolliga: nüüd kontrollib Arno alati taotluse väljade kuvamisel ja kohustuslikkuse kontrollimisel, kas see väli on aktiivne või kehtetu.Kogu ArnoTaotluse väljade seadistamisega tegelevad ametnikud ja hooldustiim.Rakendub automaatselt

ARN-14680

Kui ametnik taastab vastuvõetud pakkumise, siis selle tulemusena võib tekkida olukord, kus lapsel on mitu aktiivset munitsipaallasteaia või -hoiu järjekorrataotlust. Nüüd Arno teavitab ametnikku topelttaotluse tekkimisest, et ta saaks vajadusel ühe taotluse tagasi lükata. Hoiatus ei keela pakkumise (taotluse) taastamist.Lasteaedade moodulPakkumist ja taotlust saab taastada vaid ametnikRakendub automaatselt

ARN-7897

Lahendatud probleem vastuvõtutaotluste esitamisel 1. klassi, kus taotluse sai esitada ka koolikohusuteta lapsele, kui piirangust kavalusega mööda hiilida. Nüüd ei saa ilma koolikohustuseta lapsele taotlust esitada.Koolide moodulKavalad lapsevanemadRakendub automaatselt

ARN-15434

Lahendatud tõrge sisselogimisel, kui vanema kontaktandmed on Arnosse tulnud impordi kaudu ning e-post on olnud vigane. Nüüd küsib Arno sellises olukorras uut e-posti.Kogu ArnoLapsevanemad, kes esimest korda pärast andmete importi Arnosse sisenevadRakendub automaatselt

ARN-13697

Optimeeritud lasteaia laste algimport Arnosse (EHISe andmed), et juurutus oleks sujuvam.Lasteaedade moodul
Rakendub automaatselt

ARN-9826

LA pakkumise kinnituse tühistamise juures on nüüd kontroll, et lapse alustamine ei oleks juba EHISesse saadetud; kui on, siis me ei luba tühistada ja anname veateate ja lapsele tuleb koha tühistamise asemel teha korrektne lõpetamine. Varasemalt tekitasid need tühistamised ebakõla Arno ja EHISe vahel.Lasteaedade moodulEHISe vigadega tegelevad asutuste esindajad ja Arno hooldustiimRakendub automaatselt

ARN-7941

Lasteaia ja huvikooli maksja andmete muutmisel logitakse ja kuvatakse viimase muudatuse hetke.Huvikoolide moodul, Lasteaedade moodul, Arvelduse moodulMuudatuse hetk on oluline ametnike jaoks, kui hiljem tekib küsimusi, kellele mingid arved on saadetud.Rakendub automaatselt

ARN-14572

Veebruar 2023

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline

Lahendatud probleem huviringi taotlusega: kui kohad on täis, siis nüüd saab taotluse valida linnukest "Jään ootejärjekorda".Koolide moodulTaotluse esitamisel lapsevanema vaatesRakendub automaatselt

ARN-15339

Lasteaia taotluste importi on lisatud e-posti kontroll.Lasteaedade moodul
Rakendub automaatselt

ARN-13699

Arnos on nüüd laste automaatne kustutamine. Laps kustutatakse Arnost, kui täidetud on järgmised tingimused:

 • laps ei ole KOV
 • lapsel ei ole ühtegi vajadust/kohta
 • lapsel ei ole taotlust (v.a. tühistatud ja tagasi lükatud taotlused)
 • lapsel ei ole ühtegi LA pakkumist, teatist, nõusolekut, ega tunnistust
 • laps on lisatud süsteemi rohkem kui 30 päeva tagasi
Kogu Arno
Rakendub automaatselt

ARN-14968

Arnos on täiendatud rühmade ja klasside üleviimist uude õppeaastasse: kasutajat hoiatatakse, et ta püüab rühmi liiga kaugele tulevikku kopeerida.

Juhul kui kopeerida klassi/rühma/ringi õppeaastast, mis algab käesoleval aastal (hetkel 2023/24), või pärast seda, siis tuleb hoiatus, aga kopeerida ikkagi saab.

Kui kopeerida klassi/rühma/ringi õppeaastast, mis lõppeb käesoleval aastal (hetkel 2022/23) või enne seda, siis hoiatust ei tule.

Lasteaedade moodul, Huvikoolide moodul, Koolide moodulRühmade ja klasside üleviimisi teevad asutuste esindajad tavaliselt enne uue õppeaasta algust.Rakendub automaatselt

ARN-13708

Kui taastatakse lasteaia kohapakkumine, siis muutub ka taotluse staatus. Nüüd kantakse see staatuse muudatus ka taotluse logisse.Lasteaedade moodulPakkumise taastamise võimalus on ametnikul ning ka logi vaadet näeb ametnik.Rakendub automaatselt

ARN-14436

Lahendatud probleem huviringi õpilaste kinnitamisel rühma. Tõrge tekkis kohtade arvu kontrollimisel.Koolide moodulLapsi kinnitab ringi õppejuht.Rakendub automaatselt

ARN-15351

Keelekümblusprogrammiga liitunud koolidel, kus õpitakse varajase keelekümbluse meetodil ja õpilaste õppekeeleks on "eesti (keelekümblusprogramm)" - nende õpilaste võõrkeelte andmetesse tuleb märkida ka "eesti keel teise keelena" väärtusega "puudub". Arnos saab ka nüüd valida väärtust "Puudub".Koolide moodulÕpilaste võõrkeelte andmeid haldavad koolide esindajad.Rakendub automaatselt

ARN-15333

Huvikoolis osaleva täiskasvanu kohta saab teha nüüd lepingu tagantjärele (st pärast osaleja rühma lisamist). Lepingu saab algatada osaleja andmete vaatest nupuga "Loo leping".Huvikoolide moodulHuvikooli esindajad saavad teha lepinguid.Rakendub automaatselt

ARN-14984

EHIS uuendas omalt poolt üldhariduskoolide õpilaste koolist lahkumise põhjuste klassifikaatorit ning samad muudatused on tehtud ka Arnos:

1. "koolist väljaheitmine" -> valida enam ei saa, vanade lahkumiste juures on nähtav

2. "lõpetanud välismaal"-> tuli juurde, hetkel saab seda valida ainult kooli esindaja, lapsevanem taotlust tehes ei saa.

Muudatusi kirjeldab ka EHISe õppurite registri kasutusjuhend: https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=81366217

Koolide moodulKooli esindajad, kes haldavad õppurite nimekirjuRakendub automaatselt

ARN-15181

Uuenesid Arno kasutusjuhendid: Lapsevanema juhend (https://confluence.loc.piksel.ee/display/ARNO/Lapsevanema+juhend) ja Täisealise õppuri juhend (https://confluence.loc.piksel.ee/pages/viewpage.action?pageId=24740384). Juhendid on jaotatud osadeks mooduli kaupa, et selle jagamisel lapsevanematega saaks viidata täpselt õigele teemale.

Lasteaedade moodul, Huvikoolide moodul, Koolide mooduljuhend on suunatud lapsevanemateleJuhendi lingid tuleb ise lisada

ARN-3029

Lasteaiatasude automaatne arvutamine on viidud reeglite süsteemile, mis tähendab, et automaatika loomine ja selle muutmine on kiirem ja lihtsam ka edaspidi.Lasteaedade moodul
Vajab seadistamist

ARN-12564

Jaanuar 2023

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline

Koduse lapse toetuse uued võimalused: koolikohustuse arvestamine augustikuu toetuse korral, EHISe andmete kontrollimisel võib tulla ka mitu asutust, toetus on automaatselt "Lõpetatud" kui laps on läinud kooli või munitsipaallasteaeda.Lasteaedade moodulKoduse lapse toetus on seadistatav ja igal omavalitsusel on erinevad reeglid. Siin toodud uued reeglid on kasutusel Saue vallas.Vajab seadistamist

ARN-14748

Arno saadab huvikoolide ja lepingulise huvitegevuse andmed valla ArcGISi, kus neid kuvatakse kaardirakenduses lapsevanemale. Andmed uuenevad iga öö.Huvikoolide moodul, lepingulised huvitegevused
Vajab seadistamist

ARN-12636

Lahendatud probleem lasteaialapse lõpetamise EHISesse saatmisega. Probleem tekkis siis, kui lapsele märgiti lahkumine ja pärast seda veel rühmavahetus või koormuse muudatus.Lasteaedade moodulEHISesse saatmise tõrked mõjutasid asutuste esindajaid.Rakendub automaatselt

ARN-14667

Kui lasteaialapsele on tehtud lõpetamine ja andmed on juba EHISesse saadetud, siis ei tohi enam muuta rühma vaatest lapse alguskuupäeva, lõpukuupäeva ja lõpetamise põhjust. Need väljad lähevad peitu.

Lasteaedade moodulAndmete muutmise piirang rakendub nii asutuse esindajale kui ka ametnikule.Rakendub automaatselt

ARN-14609

Huvikooli rühma liigi muutmisel huvitegevus → huviharidus saadetakse rühmas õppivate laste andmed EHISesse. Varem selle muudatuse peale saadeti EHISesse vaid uued liituvad lapsed.Huvikoolide moodulHuvikoolide haldajadRakendub automaatselt

ARN-10804

Kutseõppe asutusi ja erialasid saab nüüd ametnik Arnosse ise lisada minnes Admin → Kutseõppeasutused, Kutseõppe erialad. Lisatud kutseõpet saab seejärel märkida lapse andmetesse.Koolide moodulVarasemalt oli vaja pöörduda Pikseli poole, kui Arnos puudus kutseõppe asutus ja eriala. Nüüd saab ametnik ise lisada.Rakendub automaatselt

ARN-14490

Kui Rahvastikuregistrist tuleb lapse kohta staatuse muutus, siis lõpetatakse automaatselt ka lapse lasteaiakoht EHISes.Lasteaedade moodulEHISe vealogidega tegeleb ametnik või Arno hooldustiimRakendub automaatselt

ARN-14771

Koolilapse andmete EHISesse saatmine on täiendatud selliselt, et kui lõpetamise kuupäev on enne alustamist, siis on lapse staatus Arnos koolist lahkunud ja EHISes last ootele ei jäeta.Koolide moodulEHISe vealogidega tegeleb ametnik või Arno hooldustiimRakendub automaatselt

ARN-9990

Täiendatud lasteaia andmete EHISesse laadimist õppeaasta vahetuse korralLasteaedade moodulEHISe vealogidega tegeleb ametnik või Arno hooldustiimRakendub automaatselt

ARN-13614

Täiendatud huvikoolist lahkumise saatmist EHISesse, et vähendada tekkivate veateadete hulka.Huvikooli moodulEHISe vealogidega tegeleb ametnik või Arno hooldustiimRakendub automaatselt

ARN-4626

ARN-12883

Täiendatud on õppurite andmete EHISesse saatmist: EHISesse saatmise kirjete tühistamisel jääb nüüd logi, kes ja millal on tühistanud; üksikuid andmeid on võimalik EHISesse saata kohe (ei pea ootama ööd) ning saatmise kirjeid on võimalik täpsustada, kui saatmisel on tekkinud tõrge.Lasteaedade moodul, huvikoolide moodul, koolide moodulEHISe kirjetega saab toimetada vaid ametnik ning üldjuhul teeb neid toiminguid Arno hooldustiim.Rakendub automaatselt

ARN-13916

Lasteaiataotluste vaatesse on lisatud filter sõimekoha soovil kohtaLasteaedade moodulMõjutab vaid kasutajaid, kellel on MLA taotlusele lisatud dünaamiline valik sõimekoha soovi märkimise jaoks.Sõimekoha küsimuse peab taotlusele eraldi seadistama. Kui sõimekoha küsimine oli juba taotlusel olemas, siis filter rakendub automaatselt.

ARN-15023

Lepingulise erahuvitegevuse toetamise moodulis on nüüd võimalik seadistada kas toetuse saamiseks peavad olema mõlemad vanemad omavalitsuse sissekirjutusega või piisab ühest.Lepinguline erahuvitegevus (https://confluence.loc.piksel.ee/display/ARNO/Erahuvitegevus)

Jah, tuleb vastavalt muuta seadistus:

ARNO_LEPINGULINE_HUVITEGEVUS_
TOETUS_VANEMAD_VOI_YKSIKVANEM_KOV

ARN-13482

Detsember 2022

TüüpUuenduse sisuMilliseid mooduleid muudatus puudutab?Keda muudatus puudutab?Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?Tehniline

Arnos saab teavitusi saata nüüd nii klassi, lasteaia rühma (https://confluence.loc.piksel.ee/display/ARNO/Asutuse+esindaja+vaade#Asutuseesindajavaade-Teavitustesaatmine) kui ka huvikooli rühma (https://confluence.loc.piksel.ee/display/ARNO/Huvikoolide+juhend#Huvikoolidejuhend-5.3.Huvikooliesindaja) nimekirjast. Teavitused on lapsepõhised ja teavituste logis on nüüd ka info teate saatmise kohta iga lapse kohta eraldi.Lasteaedade moodul, koolide moodul, huvikoolide moodulTeavitusi saab klassi ja rühma nimekirjast saata nii ametnik kui ka asutuse esindaja.Rakendub automaatselt

ARN-12593

Ametnik saab muuta lapse koolist lahkumise kuupäeva ja põhjust, kui andmed on veel EHISesse saatmata. Muudatustega seotud piirangud ja EHISesse saatmise info on kirjeldatud juhendis (https://confluence.loc.piksel.ee/display/ARNO/Lapsed#Lapsed-Lapse%C3%B5ppimiseandmetemuutmine).Koolide moodulMuudatusi saab teha vaid ametnik lapse andmete vaatest "Muuda õppimise andmeid"Rakendub automaatselt

ARN-11069

Lahendatud probleem e-kirja mallide tekstide salvestamisel: teksti sai muuta, kuid muudatus ei jäänud pidama.Kogu ArnoSalvestamise probleem oli Admin → Tekstid vaates, kus vaid ametnik saab sisu muuta.Rakendub automaatselt

ARN-14989

Lasteaia arvete koostamise jaoks on võimalik laadida laste söömisandmed Eliisist. Loe ka juhendist: Lasteaedade toitlustamine (https://confluence.loc.piksel.ee/display/ARNO/Lasteaedade+toitlustamine%3A+andmed+Eliisist#Lasteaedadetoitlustamine:andmedEliisist-Andmetet%C3%B5mbamineEliisist)Lasteaedade moodul, arvelduse moodulLaste söömisandmeid sisestavad lasteaedade esindajad või rühma õpetajad Arnosse kord kuus (enne arvete tegemist). Nüüd ei pea seda tööd enam käsitsi tegema.Andmete laadimine vajab seadistamist (Eliisi pöördumise URL ja võti).

ARN-11174

Arnos on nüüd loodud laste kustutamise võimalus. Kustutada saab Arnost last, kelle elukoht on väljaspool omavalitsust, tal pole ühtegi taotlust ega paigutust ning ta pole erahuvihariduse toetuse saaja. Piirangute loetelu on juhendis (https://confluence.loc.piksel.ee/display/ARNO/Lapsed#Lapsed-Lapsekustutamines%C3%BCsteemist).Kogu ArnoKustutada saab Arno administraatorRakendub automaatselt

ARN-11578

Üldhariduskoolis toimuvate ringide puhul on Arnos olemas täpsed tegevuse toimumise ajad. Nüüd on võimalik seadistusega määrata, kas ringis osalejatele rakendatakse aegade kattuvuse kontrolli või mitte.Koolide moodulSeadistus mõjutab kõiki ringidega tegutsejaid: aegade kattuvuse kontroll rakendub taotluse esitamisel vanemale, ringi aegade muutmisel ning osaluse muutmisel.

Vajab seadistamist: ARNO_HUVIRINGI_AEGADE_KONTROLL.

Vaikimisi on aegade kattuvuse kontroll peal

ARN-10912

Arno kõik dialoogid ja salvestamised said uuenduse ja ilusad veateated. Ühtlasi on nüüd välistatud topelt-klikid, sest Arno töötamise ajal on ekraanil info, et Arno tegutseb.Kogu ArnoKõik Arno kasutajadRakendub automaatselt

ARN-13331

Eraasutuste toetuste manuaale muutmine erandkorras. Kui Arno reeglid ei tuvasta toetuse summat õigesti, siis on võimalik ametnikul sisestada õige toetuse summa ja selgitus.Lasteaedade moodulEraasutuste toetuste Saue ja Viimsi arvutusvariant. Muudatusi saab teha ametnik.Lubatud seadistuse korral: ARNO_ERALA_TOETUSTE_MANUAALNE_MUUTMINE_LUBATUD

ARN-13331

Eraasutuste toetuste koondvaates kuvatakse tooltip'iga toetuse muutuseid võrreldes eelmise kuuga, kui muudatuse põhjuseks on kolimine.Lasteaedade moodulEraasutuste toetuste Saue a