ARNO uuendused

Väike lugemisjuhis:

  • Värskemad uuendused on ülevalpool.

  • Vähe kasutavate moodulite kohta on lisatud ka juhendi link

 Arendused ja uued võimalused

Arnos on lahendatud probleem või parandatud viga

Arno sai mugavamaks, ilusamaks, selgemaks 

Juuli 2024

Tüüp

Uuenduse sisu

Milliseid mooduleid muudatus puudutab?

Keda muudatus puudutab?

Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?

Tehniline

Tüüp

Uuenduse sisu

Milliseid mooduleid muudatus puudutab?

Keda muudatus puudutab?

Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?

Tehniline

Koduse mudilase toetuse taotlus sai uue reegli: Kuu mitmenda päeva seisuga tehakse Koduse mudilase taotluse menetlemisel EHISe kontroll (formaat: PP)

Lasteaia moodul

 

Vaja seadistada: ARNO_KODUNE_MUDILANE_TOETUS_EHIS_KONTROLL_PAEV

kui seadistuse väärtus on tühi, siis võetakse väärtus seadistusest ARNO_KODUNE_MUDILANE_TOETUS_KOV_KONTROLL_PAEV, mis rakendub ka KOV kontrollidele, antud seadistus mõjutab ainult EHISe kontrolli

ARN-19959

Loodud võimalus, kus erakoolide puhul kooli esindaja saab valida, kumb lapsevanem lepingu allkirjastab.

Kooli moodul

Erakoole

 

ARN-20027

Nüüd on võimalus seadistada, et kui erakoolides esindaja kinnitab taotluse, siis on laps ka juba kooli kinnitatud ja andmed saadetekse EHISesse. Antud seadistus on KOV põhine (puudutab kõiki antud KOVi erakoole). Lepingu saab genereerida juba kinnitatud lapsele.

Kooli moodul

Erakoole

Vaja seadistamist: 

ARNO_ERAKOOLI_LAPS_KINNITATAKSE_KOOLI_ENNE_LEPINGUT

ARN-20027

Juuni 2024

Tüüp

Uuenduse sisu

Milliseid mooduleid muudatus puudutab?

Keda muudatus puudutab?

Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?

Tehniline

Tüüp

Uuenduse sisu

Milliseid mooduleid muudatus puudutab?

Keda muudatus puudutab?

Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?

Tehniline

E-mailid lõpuga eesti.ee ei ole lubatud (ei saa sisestada ja neile ei saadeta e-maile välja)

Kogu Arno

 

Vaikimisi on keelatud kõikides Arnodes eesti.ee lõpuga e-mailid.

muu lõpuga e-mailid vajavad seadistamist: 

ARNO_EMAIL_KEELATUD_LOPUD

ARN-19546

Parandatud viga, kus tehes huvikoolitaotlus rühma, kus kohad on täis ja taotlus läheb ootejärjekorda ja huvikooli esindajana muudab pakkumist selliselt, et vahetab huvikooli rühma selle vastu, kus on kohti, siis lepingut ei teki, on parandatud. 

Huvikooli moodul

 

Rakendub automaatselt

ARN-19999

Täisealine õppur saab esitada nüüdsest õpilaspileti taotluse ka ise enda eest. 

Kooli moodul

 

Rakendub automaatselt

ARN-19828

Ujumise andmete märkimisel saab märkida nüüdsest sama isiku nii treeneri kui ka abilise rolli. 

Kooli moodul

 

Rakendub automaatselt

ARN-20087

Mai 2024

Tüüp

Uuenduse sisu

Milliseid mooduleid muudatus puudutab?

Keda muudatus puudutab?

Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?

Tehniline

Tüüp

Uuenduse sisu

Milliseid mooduleid muudatus puudutab?

Keda muudatus puudutab?

Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?

Tehniline

Lasteaiatasu soodustuse taotluse tagasilükkamisel saab ametnik saata lapsevanemale läbi Arno email põhjendusega, miks seda tehti.

Lasteaia moodul

 

Rakendub automaatselt

ARN-19082

Koolist lahkumise taotluse menetlemisvaates sai muudetud nupu nimetus: "Lisa dokument" asemel on nüüd "Menetle taotlus".

Kooli moodul

 

Rakendub automaatselt

ARN-19490

Ametnikel on võimalus eralasteaia- ja erahoiukohtade algusaegasid muuta minevikku vaikimisi kuni 20 päeva, kuid seadistades saab ka rohkem. 

Lasteaia moodul

 

Vaja seadistamist: 

ARNO_LA_ALGUSKPV_MINEVIKKU_MUUTMINE_LUBATUD

ARN-19693

Ametnikele on nähtav  lapse muutmise vaates "Lapse põhiandmete muutmise logi", kus on kirjed lapse info (emakeel, on kov, vanem on kov, on orb) muudatuste kohta. Tabelis kajastatakse muudatuse hetke, muudatust, muudatuse tegijat ning kas see oli manuaalne muudatus või mitte. 

Kogu Arno

 

Rakendub automaatselt

ARN-19562

Lapse paigutamislogi paigutusotsuse infotärnikese asemel on nüüd selgem infonupuke (kus peal kursorit hoides tuleb märkusesse lisatud info).  

Kogu Arno

 

Rakendub automaatselt

ARN-19228

Parandatud viga millega seoses huvikooli ootel taotlusele koha pakkumisel lepingut ei tekkinud, nüüd leping tekib. 

Huvikooli moodul 

 

Rakendub automaatselt

ARN-19573

Täites põhikooli, gümnaasiumi või huvikooli vastuvõtu taotlusel lapse e-maili ja telefoni lahtrid, kuvatakse antud infot lapse andmetes. 

Kooli ja huvikooli moodul

 

Rakendub automaatselt

ARN-18999

Arnos on võimalus asutusepõhiselt lisada pakkumisele dünaamilisi välju. 

Lasteaia moodul

 

Vaja seadistada. Uue dünaamilise välja loomiseks palume pöörduda Pikseli poole. 

ARN-19711

Veateade "Kohustuslikud väljad on puudu: asutuse registrikood ja/või alavaldkond" ilmub andmete igaöisel saatmisel Noorekasse ekspordi vealogisse siis, kui (1) Lapse huvikooli asutuses puudub registrikood, (2) Laps käib huviringis. Huviringis puudub valdkond ja alavaldkond ja (3) Laps käib asutuses. Asutuses puudub valdkond ja alavaldkond.

Huvikooli moodul (Noorekas)

 

Rakendub automaatselt

ARN-19131

Kui muuta lapse ringi alamvaldkonda, siis muudatused saadetakse automaatselt Noorekasse. Eraldi andmeid saatma ei pea.

Huvikooli moodul (Noorekas)

 

Rakendub automaatselt

ARN-17940

Lasteaia rühma liikide tabelist eemaldatud veerg "avatud", kuna see ei olnud kasutusel.

Lasteaia moodul

 

 

ARN-17351

Huvikooli rühma andmete vaatesse lisandus nupp [Halda kuutasusid], mille abil saab huvikooli rühmale lisada, muuta või kustutada hindasid. Sellega seoses ei saa huvikooli rühma andmete muutmise vaates rühma hinda enam muuta. 

Huvikooli andmete vaate jaotisesse "Rühmad õppeaastal 20XX/XY" lisandus nupp [Kopeeri hinnad rühmadele], mille abil on võimalik ühe rühma hind teistele rühmadele üle kopeerida.

Huvikooli moodul

 

Rakendub automaatselt

ARN-19914

Sai lahendatud pikapäevarühma õpetaja ja kooli esindaja rollide probleemid. 

Kui isik oli kooli esindaja + pikapäevarühma õpetaja, siis isik nägi andmed piiratud õigustusega.

Kooli moodul

 

Rakendub automaatselt

ARN-19054

Huvikoolist lahkumise taotluse kinnitamisel läheb lapsevanemale meili, mille sisu on Admin > Tekstid all alias "kiri_taotlus_vastatud" sees.

Huvikooli moodul

 

Rakendub automaatselt

ARN-18998

Munitsipaallasteaia taotlustel logitakse "Ainult eelistatud" lasteaeaia märkimist lapsevanema poolt  tehtud linnukest. Ametnikule on nähtav eelistatud linnukese lisamine ja eelistatud linnukese eemaldamine taotluse muutmise logis.

Lasteaia moodul

 

Rakendub automaatselt

ARN-19532

Seadistus la_taotlus_valik_oa asemel on uus seadistus ARNO_LASTEAEDADE_TAOTLUS_MUNITSIPLA_ALGUS_KP_ASEMEL_OA

Lasteaia moodul

 

 

ARN-18378

Keelevalikutest kadus ära "muu" keel ning lisandus "ukraina/vene" keel.

Kogu Arno

 

Rakendub automaatselt

ARN-19413

Aprill 2024

Tüüp

Uuenduse sisu

Milliseid mooduleid muudatus puudutab?

Keda muudatus puudutab?

Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?

Tehniline

Tüüp

Uuenduse sisu

Milliseid mooduleid muudatus puudutab?

Keda muudatus puudutab?

Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?

Tehniline

Lisandus seadistus ARNO_SOOKLA_REG_SOOMINE_KOOLILOUNATA_PAEVADEL_ARVESSE, mis määrab, kas registreeritud söömine koolilõunata päeval läheb arvesse või mitte - eelduseks on siin see, et koolilõunata päevad on märgitud ette ära.

Koolilõuna moodul

 

Vajab seadistamist: 

ARNO_SOOKLA_REG_SOOMINE_KOOLILOUNATA_PAEVADEL_ARVESSE

ARN-18222

Õppeaastate vahel liikumine kooli ja huvikooli moodulis: laste nimekiri muutub vastavalt õppeaasta vahetamisele Arnos: arendus mõjutas huvikooli rühma, huviringi, pikapäevarühma ja klasside nimekirjasid. Lisaks tulid juurde kontrollid: samas huvikoolis samal õa ei saa olla sama nimega rühmasid; kooli huviringide ja pikapäevarühma nimetused ei tohi ka samal õa kattuda.

Huvikooli ja kooli moodul

 

Rakendub automaatselt

ARN-18288

Märts 2024

Tüüp

Uuenduse sisu

Milliseid mooduleid muudatus puudutab?

Keda muudatus puudutab?

Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?

Tehniline

Tüüp

Uuenduse sisu

Milliseid mooduleid muudatus puudutab?

Keda muudatus puudutab?

Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?

Tehniline

Kui vanemal puudub RR andmete küsimisel mingis ajaperioodis elukoht, kui elukoht on vajalik teada nt kohamäärade arvutamisel, siis edaspidi Arno tõlgendab seda kui, et vanem ei ole antud perioodil KOV. 

 

 

Rakendub automaatselt

ARN-19344

Lasteaia toitlustamise moodulis on võimalik ametnikuna muuta paketi kehtivust 60 päeva minevikku.

Lasteaia toitlustamise moodul

 

 

ARN-19193

Erinevate teekide uuendus (sh toitlustaja kalender), et tagada süsteemi veel parem turvalisus ja töökindlus.

Kogu Arno

 

Rakendub automaatselt

ARN-18695

Huvikooli õppekohad vaatesse lisandunud uued veerud: lapse aadress ja lapse elukoha KOV 

Huvikooli moodul

 

Rakendub automaatselt

ARN-18277

Lapse juures tekib "on KOV" linnuke automaatselt:

  • haridusasutuse esindaja rollis uue lapse KOV huviringi lisamisel 

  • lapse automaatsel lisamisel (importide tegemisel, piirkonna ümber arvutamisel, taotluste esitamisel)

  • lapse manuaalsel lisamisel, kui ametnik ei pane on KOV linnukest KOV lapsele (Arno arvutab selle automaatselt aadressi alusel).

Lapse andmetest ei kao "on KOV" linnuke, kui see on lisatud ametniku poolt manuaalselt mitte KOV lapsele ja hiljem tehakse muid tegevusi (impordid, lisamised, ümberarvutamised jne).

Kogu Arno

 

Rakendub automaatselt

ARN-18626

Võimalus on seadistada arveridade muutmist (et oleks võimalus arveridadel "Vähenda summat" ja "Suurenda summat" kasutada).

Arveldusmoodul

 

Vaja seadistada (tuleb pöörduda Pikseli poole)

ARN-19329

Varasemalt sai saldode importi teha vaid lasteaedade puhul, kuid nüüd on see võimalus ka huvikoolide poolel olemas.

Arveldusmoodul

 

Rakendub automaatselt

ARN-19208

Lapsevanemana koolilõuna vaates olevad nupud on muudetud paremaks eristamiseks teemade kombodena värviliseteks.

Koolilõuna moodul

 

Rakendub automaatselt

ARN-18545

Kui laps on imporditud Arnosse ja talle tehakse rühmavahetus, siis uus "Paigutuse liik" on "Rühmavahetus (Läks munitsipaalhuvikooli)"

Huvikooli moodul

 

Rakendub automaatselt

ARN-15022

Lepingute kastikeses kuvatakse staatusi kindlas järjekorras (enne see aeg-ajalt muutus)

Lasteaia moodul, Koolide moodul, Huvikooli moodul

 

Rakendub automaatselt

ARN-17988

Parandatud lasteaia toitlustamise paketi muutmise vead: toidupaketi muutuste tabelis olevad muutused on viidud loogilisse järjekorda, veateates kuupäeva formaat parandatud õigeks ja parandatud reegel (mis varasemalt ei töötanud), kus ametnik saab muuta toidupakettide hindu 40 päeva tagasiulatuvalt.

Lasteaia moodul

 

Rakendub automaatselt

ARN-17639

Parandatud viga seoses sellega, et lasteaia last kopeerimisel järgmisesse õppeaastasse ei tulnud toidupakettid üle

Lasteaia moodul

 

Rakendub automaatselt

ARN-17875

Emakeel tuleb lapse andmetesse ka vastuvõtu taotluse pealt ja keel muutub  lapse andmete vaates (Huvikooli ja Lasteaia taotluse pealt võeti juba enne)

Kooli moodul

 

Rakendub automaatselt

ARN-18018

Kui vallas/linnas on ainult 1 huvikool, siis taotluse esitamisel tulebki vaikimisi see huvikool ette

Huvikooli moodul

 

Rakendub automaatselt

ARN-14805

Parandatud viga seoses sellega, et ei saanud lapse toidupaketti muuta

Lasteaia moodul

 

Rakendub automaatselt

ARN-18299

Parandatud viga seoses huviringi osaluse muutmisega

Koolide moodul

 

Rakendub automaatselt

ARN-17853

Parandatud viga seoses Laste nimekirja filtreerimisega: "aktiivne/tulevikus"

Lasteaia moodul

 

Rakendub automaatselt

ARN-11907

Kui kasutatakse kooli teeninduspiirkondi, siis peale 1. klassi minejate importimist tekivad lastele teeninduspiirkonnad (kool) automaatselt.

Koolide moodul

 

Rakendub automaatselt

ARN-15361

Kui koolil pole kooli andmetes märgitud, et on "Arnoga liitunud", siis antud kooli ja selle andmeid näeb vaid antud kooli esindaja ning ametnik. 

Koolide moodul

 

Rakendub automaatselt

ARN-13765

Veebruar 2024

Tüüp

Uuenduse sisu

Milliseid mooduleid muudatus puudutab?

Keda muudatus puudutab?

Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?

Tehniline

Tüüp

Uuenduse sisu

Milliseid mooduleid muudatus puudutab?

Keda muudatus puudutab?

Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?

Tehniline

Lepingu malli lisandusid uued märgendid, mida on võimalus lepingutes kasutada.

Kogu Arno

Ametnikke

Rakendub automaatselt

ARN-17939

Koolilõuna lisapaketi toetuse määramisel rakendub see ka mitte KOV lastele.

Koolilõuna moodul

Ametnikke

Rakendub automaatselt

ARN-18756

On võimalus seadistada lepingulise erahuvitegevuse asutuse esindaja teavitatamist, kui lapsevanem vahetab eelistatud klubi.

Lepinguline erahuvitegevus

 

Vajab seadistamist: 

ARNO_ERAHUVITEGEVUSE_ASUTUSE_TEAVITAMINE

ARN-18404

Jaanuar 2024

Tüüp

Uuenduse sisu

Milliseid mooduleid muudatus puudutab?

Keda muudatus puudutab?

Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?

Tehniline

Tüüp

Uuenduse sisu

Milliseid mooduleid muudatus puudutab?

Keda muudatus puudutab?

Kas uuenduse kasutamiseks pean midagi tegema?

Tehniline

Uue üldhariduskooli huviringi, huvikooli ning lepingulise huvitegevuse rühma loomisel Noorekasse saatmise vaikimisi väärtus on "jah". 

Lepinguline erahuvitegevus, 

huvikooli moodul, 

koolide moodul

 

Rakendub automaatselt

ARN-17820

Erahuvitegevuse toetuste ülevaate tabelisse lisandus veerg "Laps hetkel KOV", kus väärtus "1" märgib, et laps on tänase kuupäeva seisuga KOV ja väärtus "0" märgib, et laps ei ole tänase kuupäeva seisuga KOV. 

Lepinguline erahuvitegevus

 

Rakendub automaatselt

ARN-18490

Nüüd saab seadistada laste kustutamist Arnost. Automaatika kustutab maha mitteaktiivsed lapsed, kes on lisatud rohkem kui antud päevade arv tagasi. Seadistus: ARNO_LASTE_KUSTUTAMISE_PIIRANG_PAEVADES (vaikimisi on 30 päeva)

Kustutatakse lapsi, kes

  • on lisatud varem kui X päeva tagasi (vaikimisi on 30p)

  • ei ole KOV (linnuke lapse andmetes)

  • on mitteaktiivne: tal ei ole vajadusi ega taotlusi (v.a. tühistatud/tagasi lükatud taotlused)

Kogu Arno

 

Rakendub automaatselt

Piirangu muutmiseks: Admin - seadistused:  ARNO_LASTE_KUSTUTAMISE_PIIRANG_PAEVADES

ARN-17671

On võimalus seadistada, kes näevad "Rühmad õppeaastal xxxx/xx" ning "Rühmad" tabelis veerge "vanus alates" ja "vanus kuni". Saab seadistada, et seda näevad kas kõik, või ainult konkreetse asutuse esindajad ning administraatorid.

Lasteaedade moodul

 

Vajab seadistamist: 

ARNO_LASTEAEDADE_RYHM_PEIDA_VANUS_ALATES_JA_KUNI

ARN-17882

Lasteasutuse taotluse vaates pakutud kohad tabelis on peitu pandud lahter: Jäetud järjekorda
Jääb alles ainult ametnikule - admin: "Lasteaiakoha pakkumised" tabelis, sinna on lisatud tooltip/infomummu "Rakendub ainult siis, kui on tegemist asenduskoha pakkumisega".

Lasteaedade moodul

Ametniku ja asutuste esindajaid

Rakendub automaatselt

ARN-17861

"Teavituste mallid" vaates on võimalik administraatoritel saata mitmele aadressile korraga testkirju vajutades rohelisele nupule "Saada testkiri". 

Kogu Arno

Administraatoreid

Rakendub automaatselt

ARN-17984

Lapsele ei saa esitada taotlust huvikooli rühma (nii lapsevanema rollis kui ka otselisamisega), kui lapsel on selles rühmas juba olemas koht staatusega "märkimata" või "kinnitatud".

Huvikooli moodul

Huvikooli mooduli kasutajaid

Rakendub automaatselt

ARN-17998

"Süsteemi seadistused" all on võimalus sorteerida seadistusi moodulite kaupa. 

Kogu Arno

Administraatoreid

Rakendub automaatselt

ARN-18016

Lisatud uus vaade "Logid", kus kuvatakse olemasolevad logid, mille peale vajutades avaneb antud logi vaade. 

Kogu Arno

Administraatoreid

Rakendub automaatselt

ARN-17186

Lisatud järgmine kontroll huvikooli lapse otselisamisel rühma: kui taotluse õppeaasta (valitud õppeaasta) ei ole sama mis valitud rühma õppeaasta, siis antakse taotluse esitamisel veateade: "Valitud rühm ei ole kooskõlas valitud õppeaastaga, palun kontrollige õppeaastat!"

Huvikooli moodul

Huvikooli mooduli kasutajaid (ametnik ja HK esindaja)

Rakendub automaatselt

ARN-17759


Toitlustamise vaates kuvatakse osasid veateateid arusaadavamalt infokasti sees. 

Lasteaedade ja koolide toitlustamise moodul

 

Rakendub automaatselt

ARN-17208

Õpilaspiletite importimisel kuvatakse nüüd andmete faile (CSV) ka importide logis. Piltide faile (ZIP) importide logis ei logita. 

Koolide moodul

 

Rakendub automaatselt

ARN-17571

Kui lapsel on õppepuhkus siis saab seda kustutada vaid juhul, kui see on tulevikus. Kehtiva õppepuhkuse ajal pole antud õppepuhkuse alguskuupäeva võimalik muuta ning antud õppepuhkust kustutada, küll aga on võimalik antud õppepuhkust lõpetada.  

Koolide moodul

 

Rakendub automaatselt

ARN-17883

Kui lapsel on kehtiv leping erakooliga ning lapsevanem loobub kooli kohast, siis lepingu staatus "Kehtiv" muutub staatuseks  "Lõppenud" (kooli kohast on võimalik loobuda juhul, kui kooli alguskuupäev on tulevikus).

Koolide moodul

Puudutab kõike kes kasutab koolide moodulis erakoolide lepinguid

Rakendub automaatselt

ARN-17614

Klassi nimekirjast lahkumise märkimisel on muutunud linnukese sõnastust: "Märgi lahkunuks ka tulevastel õppeaastatel" -> "Märgi lahkunuks ka teistel õppeaastatel". Lisatud tooltipp seletava tekstiga: "Kui linnuke on peal, siis lõpetatakse lapse koht ka eelmistel ja järgmistel õppeaastatel. Kui linnuke maha võtta, tehakse lõpetamine ainult ühes õppeaastas."

Koolide moodul

Puudutab ametnike ja koolide esindajaid kes kasutavad kooli moodulit 

Rakendub automaatselt

ARN-17566

Nüüd on lasteaia lapse märkimisel lõpetajaks nupuga "Märgi lõpetajaks" on lõpetamise põhjus ka kohustuslik väli.

Lasteaedade moodul

Ametniku ja asutuste esindajaid

Rakendub automaatselt

ARN-7762

Iga lasteaia juurde on tekitatud  võimalus märkida, mis kellaajani on järgmise päeva puudumisest teatamine lubatud.

Seda piirangut saab muuta ainult ametnik.

See piirang  on nähtav ka lapsevanemale ja avalikus vaates

Lasteaedade toitlustamise moodul

 

 

ARN-18549

Lasteaia toitlustaja vaate täiendus - eelmise kuu kokkuvõte.

Tabelis kuu aruanne võetakse kokku rühmade kaupa söödud toit. Aruanne arvestab ka puudumiste märkimisega minevikku.

 

Lasteaedade toitlustamise moodul

 

 

ARN-18159

Lasteaia toitlustaja vaate täiendus- erimenüü kuvamine.

Lasteaia esindaja saab märkida oma lasteaia toitlustamise vaatest (Lasteaia andmete vaade > toitlustamise vaade) erimenüü märkusi.

Tellitud toit aruande vaates, Laste nimekiri -> nupp Tellitud toit kuvatakse ka erimenüü andmeid arvuliselt.

Erimenüü on nähtav eraldi tabelis.

Kui valitud päeval erimenüüga laps ei söö, siis ei tohi tema kohta ka aruanded numbreid kuvada (nii tellitud toit kui ka erimenüü all) 

Lasteaedade toitlustamise moodul

 

 

ARN-18160

Kui Arnos muutub kasutaja nimi, siis muutub nimi automaatselt ka maksja juures ja arvelduse moodulis. Kui arvelduse moodul on liidestatud välise raamatupidamissüsteemiga (nt Standard Books), kuhu saadetakse ka maksja andmeid, siis liigub see muutus sinna ka. 

Huvikool

Lasteaed

Arveldus

Puudutab kõiki, kes hoiavad Arnos maksjate infot

Rakendub automaatselt

ARN-15349

Lasteaia toitlustaja vaates võeti maha "Konto andmed" ja "Võlglaste aruanne" tabelid

Lasteaedade mooduli toitlustus

 

 

ARN-6385

Vaated "KOVi ja riigi toetuse väljamakse faili genereerimine" ja "Vanema osaluse väljamakse faili genereerimine".

Nüüd saab maksefaili genereerida ka toitlustaja kaupa. Sel juhul lähevad selle toitlustajaga seotud maksed ka lukku.
Jäi alles võimalus genereerida kooli kaupa. Mõlemat korraga kasutada ei saa.

Koolide mooduli toitlustus

Mõjutab neid, kes kasutavad koolide mooduli toitlustust.

Rakendub automaatselt

ARN-18111

Õpilase toiduraha kuu kulude parem teavitus.

Kui muidu saadeti lapsevanemale teavitus, mis oli selline: "Koolitoidu konto jääk on hetkel -31.78 eurot." 

Siis arenduse käigus lisati juurde kuupäev, et oleks lapsevanemale parem aru saada, mis seisuga konti jääk on.

Nüüd läheb teavitus lapsevanemale selliselt: "Koolitoidu konto jääk on 02.10.2023 seisuga -31.78 eurot."

Koolide mooduli toitlustus

 

 

ARN-18094

 

ErahuvitegevusErahuvitegevus