Lasteaed

NB! Arno vaade/teated/vead/reeglid võivad erineda vastavalt omavalitsuse nõuetest!

1. Sisselogimine Arnosse

Omavalitsuse Arno leiab leheküljelt: https://arno.ee/

lapsevanem1.png

Peale omavalitsuse vapil klõpsamist avaneb valitud omavalitsuse Arno leht, kus on vaja vajutada [Sisene] peale, mis asub üleval paremas nurgas.

(NB! Näited on võetud Arno testsüsteemidest. Isikute andmed ei ole reaalsed.)

image-20240404-054627.png

Arno sisselogimiseks valige sobiv viis: ID-KAART, SMART-ID, MOBIIL-ID, PANGA KAUDU. 

Kui logite Arnosse esimest korda, siis süsteem küsib e-maili aadressi ja telefoni numbrit.

Pärast andmete salvestamist avaneb Arno avaleht.

Avalehel on nähtav tabel "Minu lapsed", kus on näha kõik teiega seotud lapsed.

Iga lapse all on olemas lapse vanuse järgi taotluste esitamiseks nupud, teatise saatmise nupp ja ka nupp lapse info vaatamiseks.

2. Kuidas esitada lasteaia taotlust?

2.1 Lasteaedade nimekiri

Arnot kasutavate lasteasutuste nimekirja leiate klõpsates ülemises menüü ribas nupule [Lasteaiad]. Seda nimekirja näevad kõik kasutajad. 

Enne taotluste esitamist on hea tutvuda omavalitsuse lasteasutustega.

Siin saab sorteerida nimekirja liigi järgi (munitsipaal- või eralasteasutus, lasteaed või -hoid), otsida konkreetse lasteasutuse sisestatud nime järgi, saab kiiresti vaadata lasteasutuse aadressi ja sorteerida aadressi järgi.

2.2 Vabad kohad vanuste kaupa.

Lasteasutuste nimekirjas on olemas nupp [Näita täitmisel kohti] vabade kohtade vaatamiseks.

Nupule klõpsates kuvatakse kasutajale, kui palju kohti lasteaedade erinevates vanuserühmades on veel vabad.

2.3 Lasteasutuse andmete vaatamine.

Valides konkreetse asutuse ja selle nime peale klõpsates saab näha rohkem infot: lasteasutuse andmed (nimi, liik, aadress, kontakt andmed, lisainfo, veebilehe aadress) ja rühmad (rühmade nimetused, liigid, õppekeel (-ed), iga rühma vanuste vahemik, kui palju kohti igas rühmas on ja kui on olemas, siis ka vabad kohad vanuste kaupa) .

2.4 Nupud taotluste esitamiseks. 

 1. "Lasteaiakoha taotlus" =munitsipaallasteaia koha taotlus.

 2. "Lastehoiukoha taotlus"  = munitsipaallastehoiu koha taotlus.

 3. "Eralasteaia taotlus".

 4. "Eralastehoiu taotlus".

Eralasteaia ja -hoiu nupud on nähtavad ainult siis, kui omavalitsuses on eralasteasutused ja nad on Arnoga liitunud.  

Kui Arnoga on liitunud ainult munitsipaallasteaed (-aiad) ja teised lasteasutused puuduvad, siis tabelis "Minu lapsed" on olemas ainult lasteaiakoha taotluse esitamiseks nupp.

2.5 Taotluse esitamise sammud

Samm 1 (munitsipaallasteaia näitel; teiste asutuste liikide taotlused on sarnased munitsipaallasteaia taotlusega, vaade ja reeglid sõltuvad linnast/vallast).

Munitsipaallasteaia koha taotluse esitamiseks tuleb vaja vajutada nupule [Lasteaiakoha taotlus].

Nupp olemas lapse nime all.

1) avalehel tabelis "Minu lapsed"

2) lapse info vaates (lapse nime all halli värvi nupp "Lapse info")

3) menüüs "Minu lapsed".

Samm 2: Avaneb täitmiseks taotluse vorm. Rohelisega on näidatud kohustuslikud väljad, milleta ei saa esitada taotlust.

Tähtis! Kui taotlus esitatakse haridusliku erivajadusega lapse kohta, siis kindlasti on vaja lisada nõustamiskomisjoni otsus. Sel juhul saab ametnik pakkuda lapsele HEV kohta (selline koht ei pruugi olla lapsevanema eelistatud lastaedade hulgas). (pilldil märgitud kollasega).

Lahtrisse "Oluline last puudutav informatsioon" võib ametniku jaoks kirja panna tähtsa informatsiooni laste tervise, iseloomu, omapärasuse jne kohta.

Samm 3: Kontrollige kõik sisestatud andmed.

Samm 4: Kui sisestatud andmed on õiged, siis taotluse lõpus vajutage nupu [Esita taotlus]

Samm 5: Peale taotluse esitamist saab veel korra üle vaadata esitatud taotlust. 

Tähtis! Taotlust saab esitada ainult ühe korra! Kui avalehel lapse juures vajutada nuppu [Lasteaiakoha taotlus], siis ette tuleb juba esitatud taotlus. 

Nii kaua, kui taotluse olek (ehk staatus) on "Menetlemisel " saab esitatud taotlust muuta või tühistada.

Võimalikud teated taotluse esitamisel:

 • "Palun märgi, et oled teadlik kohatasu arvestamise korrast (linnuke taotluse allservas)";

 • "Kohustuslik väli täitmata: Koha kasutamise algus!";

 • "Kohustuslik väli täitmata: Telefon või e-mail!";

 • "Kohustuslik väli täitmata: Eelistus nr. 1!";

 • "Sellise õppekeelega rühma valitud eelistus nr 1 lasteaias ei leidu".

2.6 Kus asuvad esitatud ja tühistatud taotlused?

Lasteaia taotlused on olemas nii avalehe all tabelis "Minu lasteaiataotlused" kui ka kõikide taotluste vaates valides menüüst "Taotlused".

Vajaliku taotlust saab vaadata vajutades selle taotluse lapse andmete peale.

3. Te saite lasteaiakoha pakkumise.

Kui ametnik menetles taotluse ja tegi koha pakkumise, siis avalehel ja vaates "Minu lapsed" tekib tabel "Pakutud kohad".

Selles tabelis on:

 • Jrk - koha pakkumise järjekorra number;

 • Aegub - pakkumise aegumise kuupäev (ehk siis mis aja jooksul on vaja pakkumine sobivuse korral vastu võtta, kui aeg läheb mööda, siis ei saa enam kohapakkumist vastu võtta);

 • Lapse nimi - kellele on tehtud koha pakkumine;

 • Lasteaed - pakutud lasteaia nimi;

 • Staatus - aktiivne/vastuvõetud/loobutud;

 • Vastatud - vastuse kuupäev (millal võeti vastu või loobuti kohast);

 • Loobumise põhjus - kui pakkumisest loobutakse, siis on vaja valida põhjus - see põhjus ilmub pärast loobumist ka siia lahtrisse;

 • Haridusasutuse poolne staatus - mis staatus on laps lasteasutuses;

 • Koha kasutamise algus - mis kuupäevast laps hakkab lasteaias käima;

 • Koht vaba kuni - kui on pakutud ajutine koht (teise lapse peatatud koht);

 • Nupud: [Võta vastu] ja [Loobu kohast].

3.1 Kuidas kohta vastu võtta?

Kui pakutud koht sobib, siis vajutage nupule [Võta vastu]. Teid suunatakse vaatesse "Lasteaiakoha pakkumise vastuvõtmine".

Järgmised tegevused sõltuvad linna/valla reeglitest:

I variant

Kasutaja võtab koha vastu, vajautades nupule [Võta vastu].

Peale koha vastuvõtmist tabelis on uus staatus (vastuvõetud) ja vastamise kuupäev ja aeg.

II variant

Kui lapsele on tehtud asenduskoha pakkumine, siis koha vastuvõtmisel on võimalik jääda edasi järjekorda, et saada koht eelistatud lasteaias. Selleks tuleb panna linnuke "Soovin jätta last eelistatud lasteaia järjekorda".

III variant

Koha vastuvõtmisel tuleb sisestada kohatasu arve saaja andmeid.

NB! Kui arve saaja on teine isik, siis pakkumist loetakse vastuvõetuks ainult peale arve saaja poolset kinnitust (määratud isik peab minema Arnosse ja avalehel tabelis "Minu poolt makstavad lasteaiakohad" kinnitama ennast maksjana).

"Minu lapsed" tabelis on nüüd näha asutust, staatust (enne asutuse poolset kinnitust on staatus "märkimata"), alguse- ja lõpukuupäevi, olemas nupp "Lasteasutusest lahkumine".

Asutuse poolne lapse kinnitamine oma lasteaeda:

 • Asutuse esindaja kinnitab lapse oma asutusse ja leping allkirjastataks Arnost väljaspool (lapsevanem ei näe Arnos lepingut).

 • Asutuse esindaja kinnitab lapse oma asutusse ja lisab lepingu faili, mis oli kinnitatud Arnost väljaspool (lapsevanem ei näe Arnos lepingut).

 • Asutuse esindaja kinnitab lapse oma asutusse ja loob lepingu, mis vajab lapsevanema digitaalset allkirjastamist Arnos. Selle jaoks on olemas mitu varianti:

 1. avalehel tabelis "Minu laste lepingud" võib alla laadida lepingu faili tutvumiseks ja siis valida sobiv viis allkirjastamiseks (ID-kaart/ Mobiil-id)

 2. avalehel tabelis "Pakutud kohad" vajutada nupule "Leping" või taotluse vaates vajutada nupule "Leping" ja selles vaates võib vaadata lepingu sisu, kinnitajaid ja allkirjastada lepingu ID-kaardi või Mobiil-id kaudu.

NB! Lepingut saab allkirjastada ainult see lapsevanem, kes tegi lapsele lasteaia taotluse, teine vanem näeb lepingu andmeid, kuid ei saa lepingut allkirjastada.

Peale allkirjastamist lepingu staatus muutub "Kehtivaks". 

Kui kõik etapid on edukalt läbitud, siis lapse staatus asutuses muutub "kinnitatuks".


NB! Peale koha vastu võtmist enam ei saa kohast loobuda. Kui te ei soovi oma last selle lasteasutusse panna või soovite muuta alguskuupäeva, siis võtke ühendust lasteasutuse esindajaga. Kontakti saab vaadata menüüs "Lasteaiad" → vajutada vajaliku lasteasutuse nime peale → avaneb asutuse andmete vaade, kus tavaliselt on olemas asutuse telefoni number ja/või email.

NB!! Kui peale koha vastuvõtmist teie palvel asutuse esindaja ei kinnita last oma asutusse, siis "Haridusasutuse poolne staatus" muutub "Paigutus tühistatud" (varasem nimi: Ebatõenäoline) vastu ja taotluse staatus muutub "Tagasilükatud" vastu. See tähendab, et laps enam ei ole lasteaia järjekorras ja on vaja esitada uus taotlus, mis nüüd läheb järjekorra lõppu.

3.2 Kuidas kohast loobuda?

Kui te soovite loobuda kohast, siis vajutage nupule [Loobu kohast].

Avaneb taotluse vaade. Seal on vaja valida loobumise põhjus.

Põhjused:

 • Õde/vend käib soovitud lasteasutuses

NB!

Palun sisestage lapse õe/venna isikukood

 • Soovin kohta teises lasteasutuses

NB!

Kui soovite kohta ainult eelistatud lasteasutustes, siis täitke allpool taotluse peal vastav kastike. Sellisel juhul teile teistesse lasteasutustesse kohta ei pakuta.

 • Soovin kohta tulevikus

NB!

Palun sisestage (allpool) uus koha kasutamise alguskuupäev.

 • Ei soovi kohta munitsipaallasteasutuses

NB!

Teie taotlus tühistatakse. Kui soovite uuesti kohta, peate tegema uue taotluse, mis läheb järjekorra lõppu.Peale põhjuse valikut (ja vajadusel andmete sisestamist/korrigeerimist) on vaja vajutada nupule [Loobu kohast], mis asub nii "Kohast loobumise põhjuse" ploki all kui ka taotluse lõpus.

Peale loobumist ilmub loobumise põhjus "Pakutud kohad" tabelisse.

4. Kohatasu maksja andmete vaatamine ja muutmine.

Kui te soovite muuta maksja andmeid, siis pöörduge asutuse esindaja poole.

5. Lasteaiast lahkumine. 

Kui soovite lõpetada lasteasutuses käimist, siis taotluse esitamiseks vajutage nupule "Lasteasutusest lahkumine" mis asub avalehel lapse juures või "Minu lapsed" vaates.

Taotluses on eeltäidetud vajalikud andmed. Saab muuta oma emaili ja telefoni numbrit, võib lisada lahkumise põhjuse. Kindlasti on vaja valida, mis kuupäevast soovite lasteasutusest lahkuda. 

Võimalikud veateated:

 • "Koha lõpetamise kuupäev on sisestamata või ei ole korrektne";

 • "Kohustuslik väli täitmata: Lapsevanema e-mail!".

Peale taotluse esitamist staatus on menetletud ehk seda tüüpi taotlusel on automaat menetlus. Muuta taotlust ega tühistada enam ei saa (sõltub linna/valla reeglitest).

Kui te soovite, et laps jätkaks selles asutuses ka edasi, siis võtke ühendust lasteasutuse esindajaga. Tema saab muuta lõpetamise kuupäeva.

6. Lasteaia lõpetamine.

Kui laps lõpetab lasteasutuse (lapsevanem esitas taotluse või avaldas oma soovi asutuse esindajale või laps läheb kooli), siis asutuse esindaja või süsteem (kui käes on märgitud lõpetamise kuupäev) märgib lapse lõpetanuks. Lapsevanema vaates "Minu lapsed" tabelis lapse all kaob ära lasteasutus, kus laps käis. 

7. Reeglid:

Lapse koht kinnitatakse lasteaeda ainult peale asutuse esindaja poolt lapse kinnitamist oma asutusse/ vanemapoolset lepingu allkirjastamist (reeglid sõltuvad linnast/vallast). 

Lasteaia koha alustamise kuupäevast hakkab vanem maksma lasteaia kuutasu.

Kui laps saab koduselapse toetust, siis peale munitsipaallasteaia koha pakkumise vastuvõtmist/loobumist ta kaotab/võib kaotada koduselapse toetuse saamist. (reeglid tulevad omavalitsuse määrusest)

Kui lapsele oli määratud eralasteasutuse soodustus, siis peale munitsipaallasteaia koha pakkumise vastuvõtmist/loobumist kaotab ta eralasteasutuse toetuse. (reeglid tulevad omavalitsuse määrusest)