Täisealise õppuri juhend

Eestis loetakse täisealiseks 18 aastast ning vanemat inimest, kes peab ise sisse logima või volitama kedagi enda nimel soovitud tegevusi teostama. Kogu käesolev juhend on koostatud näidisandmetega.

Avanenud Avalehe paremal ülaääres asub menüüriba, millel paiknevad kõik haridusteenuste haldamise süsteemi (ARNO) põhikategooriad. Klikkides väljale "Huvikoolid" on võimalik tutvuda kõikide süsteemi sisestatud huvikoolide ja nendes olevate rühmade infoga. (v.t.   Huvikooli juhend lapsevanemale 1.Huvikoolid)

Volitus

Isikul vanuses 18 – 20 aastat on võimalik volitada kedagi teist enda nimel soovitud tegevusi teostama. Kui volitajal on soov volitada mitut inimest, siis peab tegema eraldi volituse igale inimesele.

1. Volituse lisamine

Sisse logides on Avalehel jaotis “Minu Volitused” (juhul kui õppur on Arnos laste nimekirjas). Selles jaotises on näha kõikide inimeste nimed, kellel on kehtiv volitus ja nupp [Muuda].

image-20240403-071637.png

Klõpsates nupul “Muuda” avaneb volituste vaade, kuhu on võimalik volitusi lisada.

image-20240403-071748.png

Volituste vaate paremal ääres asub nupp [Lisa]. Klõpsates sellel nupul avaneb volituse lisamise vaade koos sisestusväljadega.

Isiku andmed (isikukood, eesnimi, perenimi), keda soovite enda nimel ARNOs tegevusi teostama, peab kirjutama vastavatele sisestusväljadele. Kindlasti peab märkima ka volituse kehtivusaja. Kehtivuse väljal klõpsates avaneb kalender, kust saab valida sobiva päeva, kuu ja aasta. Kui volitaja peab vajalikuks lisada põhjus või muu info, saab ta selle kirjutada väljale Põhjus.

Kõik tärniga (*) märgitud väljad on kohustuslikud täita. Peale volituse sisestusväljade täitmist peab selle salvestama, klõpsates nupul [Salvesta]. Kõiki salvestatud volitusi on võimalik vaadata vaates Volitused.

2. Volituse muutmine ja tühistamine

Kõiki antud volitusi on võimalik muuta ja tühistada. Seda saab teha klõpsates Avalehel jaotises Minu volitused nupul [Muuda]. Avaneb volituste vaade. Iga konkreetse volituse rea lõpus on nupud [Muuda] ja [Tühista].

Klõpsates nupul [Muuda] avaneb juba salvestatud volituse lisamise vaade.

Avanenud aknas on võimalik muuta kehtivusaega ja põhjust. Peale muudatuste tegemist peab selle uuesti salvestama.

Volituse tühistamiseks peab volituste vaates soovitud volituse rea lõpus klõpsama nupul [Tühista]. Peale seda on valitud volituse staatus - tühistatud.

Juba tühistatud volitust saab uuesti muuta kehtivaks, klõpsates selle rea lõpus oleval nupul [Muuda kehtivaks].