Huvikoolide kohatasude arvutamine

Antud juhendis on kirjeldatud kohatasude käitumise loogika ja reeglid Viimsi vallas.
Võetud siit: "J:\Arno\TeisedSoovijad\Viimsi\Huvikoolide kohamäärad\Viimsi huvikooli kohatasude arvutamise arendus - hinnapakkumine ja tööde lahtikirjutus 01.12.2023.pdf"
"J:\Arno\TeisedSoovijad\Viimsi\Huvikoolide kohamäärad\Arno_ kohatasu arvutamise reeglid_Viimsi huvikoolid.docx"

1. Kohatasude arvutamise reeglid

1.1 Mõisted

 • õppur on huvikooli nimekirja kantud kuni 19-aastane (k.a) õpilane;

 • Üksikvanem on isik, kelle lapse sünniaktis või rahvastikuregistrisse kantud perekonnaseisuandmetes puudub kanne isa kohta ja kellel on õigus riiklikult üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud, samuti need lapsevanemad, kes tõendavad vastavate andmete ja dokumentidega, et kasvatavad last teisest vanemast lahkumineku tõttu üksinda (elatisraha või ainuhooldusõigus).

 • Pere on abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud ja nende ülalpeetavad kuni 19-aastased (k.a) lapsed ja noored.

1.2 Reeglid

 1. Kui õppuri ja tema mõlema vanema või üksikvanema rahvastikuregistri järgne elukoht on maksmise kohustuste tekkimise aasta 1. jaanuari seisuga Viimsi vald või kui õppur on Tallinna linna elanik, siis on õppetasu järgnev:

1.1 Kunstikool: 29 ja 43 eurot;

1.2 Muusikakool:

 • eelkool – 29 eurot;

 • eelkool pillitunniga – 59 eurot;

 • põhiõpe ja rütmimuusika huviring – 70 eurot;

 • huvi-ja vabaõpe ning lisa-aasta (põhi-või huviõppekava lõpetanule) – 60 eurot;

 • pillirent – 5 eurot.

1.3 Teaduskool:

 • eelkooliaste „Teaduse algkursus“ – 29 eurot;

 • alg-ja põhiõpe – 35 eurot.

 1. Kui õppur ja tema üks vanem on rahvastikuregistri andmete alusel 1. jaanuari seisuga Viimsi valla elanik:

2.1 Teaduskool:

 • eelkooliaste „Teaduse algkursus“ – 58 eurot;

 • alg- ja põhiõpe – 70 eurot.

2.2 Kunstikool:

 • kunstigrupp, eelkursus, algkursus „Sissejuhatus kunsti“ – 58 eurot;

 • põhikursus, põhiõpe „Mina kunst“, süvaõpe „Teejuht kunstis“, üheaastased õppekavad (ehtekunst, fotograafia, graafika, modelli joonistamine, keraamika, maal, IT-disain), õppekavaga lisakursused ning õppekavata huviringid –86 eurot.

2.3 Muusikakool:

 • eelkool – 58 eurot;

 • eelkool pillitunniga – 118 eurot

 • põhiõpe ja rütmimuusika huviring – 140 eurot

 • huvi-ja vabaõpe ning lisa-aasta (põhi-või huviõppekava lõpetanule) – 120 eurot;

 • pillirent – 7 eurot.

 1. Rahvastikuregistri andmete alusel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Viimsi valla elanikust täiskasvanud õppuri õppetasud:

 • Kunstikool: stuudiokursus(IT-disain, maal, ehtekunst, keraamika, fotograafia, modelli joonistamine, graafika)–75 eurot kuus.

 • Teaduskool –104 eurot kuus.

 • Muusikakool: täiskasvanud õppuri huviring (individuaaltund)–150 eurot kuus.

 1. Juhul kui 1. jaanuari nõue (RR andmetel elukoht Tallinn või Viimsi) ei ole täidetud, siis on õppetasud järgnevad:

 • Teaduskool 261 eurot;

 • kunstikool 288 eurot;

 • muusikakool 597 eurot;

 • pillirent 10 eurot.

 1. 18-aastaste ja vanemate õppurite korral kontrollitakse rahvastikuregistrist 1. jaanuari seisuga ainult õppuri enda sissekirjutust. Alla 18-aastaste õppurite puhul mõlemat vanemat ja üksikvanemlust.

 2. Rahvastikuregistrist mõlemate vanemate 1. jaanuari sissekirjutust kontrollitakse automaatkontrollina 1. jaanuaril ning seejärel jooksvalt uue õppuri huvikooli kinnitamisel.

 3. Kui õppuri, kelle mõlemad vanemad või üksikvanem, on 1. jaanuari seisuga Viimsi valla elanikud, perest õpib huvikooli põhi- või süvaõppes kaks või enam õppurit, siis rakenduvad soodustused järgnevalt:

Nt: Muusikakool (juhul kui pere kõik lapsed on muusikakoolis):

Vanuselt vanim laps 70 eurot, teine laps 10% tasust ehk 63 eurot, vanuselt kolmas laps 30% ehk 49 eurot ja vanuselt neljas ja enam laps 50% ehk 35 eurot kuu.

 

Soodustus kehtib ainult ühele õppekavale, kuhu õppur esimesena õppima asus kuni soodustuse tingimuste äralangemiseni, st kui õppur lahkub huvikoolist või asub õppekavale, mis ei kuulu põhi- või süvaõppekava hulka.

2. Olukordade kirjeldused ning oodatavad tulemused

ID

Olukorra kirjeldus

Oodatav tulemus

ID

Olukorra kirjeldus

Oodatav tulemus

1

Laps + 1 vanem on Tallinna KOV. Laps käib rühmas „Klaver (põhiõpe)”.

Lapse kohatasu on 70€

2

Laps + üksikvanem on Tallinna KOV. Laps käib rühmas „Klaver (põhiõpe)”.

Lapse kohatasu on 70€

3

Laps + mõlemad vanemad on Tallinna KOV. Laps käib rühmas „Klaver (põhiõpe)”.

Lapse kohatasu on 70€

4

Laps + mõlemad vanemad on Viimsi KOV. Laps käib rühmas „Klaver (põhiõpe)”.

lapse kohatasu on 70€

5

Laps + 1 vanem on Viimsi KOV. Laps käib rühmas „Klaver (põhiõpe)”.

Lapse kohatasu on 140€

6

Laps on Tallinna KOV + vanem(ad)/üksikvanem ei ole Tallinna/Viimsi KOV. Laps käib rühmas „Klaver (põhiõpe)”.

Kohatasu on 70 eurot kuni 19aastaseks (k.a) saamiseni.
Põhjendus: Tallinnaga sõlmitud koolituskulude katmise leping, mis kehtib 4-19aastaste puhul. Lepingu alusel vaadatakse lapse KOV-I 10. jaanuari ja 1. novembri seisuga.

7

Laps + vanemad ei ole Viimsi ega Tallinna KOV. Laps käib rühmas „Klaver (põhiõpe)”.

Lapse kohatasu 597€

8

Täiskasvanud õppur 1. jaanuari seisuga Viimsi valla elanik. Täiskasvanud õppur käib rühmas „Klaver (põhiõpe)”.

Täiskasvanud õppuri kohatasu 140€

9

Täiskasvanud õppur 1. jaanuari seisuga ei ole Viimsi valla elanik. Täiskasvanud õppur käib rühmas „Klaver (põhiõpe)”.

Täiskasvanud õppuri kohatasu 597€

10

Laps + vanemad/üksikvanem ei ole Viimsi/Tallinna KOV. Laps käib rühmas „Eelkool koos pilliõppega”

Lapse kohatasu on 597€

11

 • Mõlemad vanemad/üksikvanem on Viimsi KOV (01.01. seisuga).

 • Lapsed on Viimsi KOV (01.01. seisuga).

 • Laste juures on antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

 • Kõik lapsed käivad Viimsi valla huvikoolides (põhi- või süvaõppes).

Laps1: Laps käib rühmas „Klaver (põhiõpe)”
Laps2: Laps käib rühmas „Tromboon (põhiõpe)”
Laps3: Laps käib rühmas „Kunsti süvaüpe I ASTE: „Sissejuhatus kunsti” 1. aasta”
Laps4: Laps käib rühmas „Klassikaline kitarr (põhiõpe)”

 • Laste juures pole antud nõusolekut isikuandmete töötlemiseks

Laps1: kohatasu 70€
Laps2: kohatasu 70€ - 10%= 63€
Laps3: kohatasu 43€ - 30%= 30,10€
Laps4: kohatasu 70€ - 50%= 35€

 • Laste juures pole antud nõusolekut isikuandmete töötlemiseks

Lapsed ei saa kohatasu soodustust.
Kohatasu vastavalt:
Laps1: 70€
Laps2: 70€
Laps3: 43€
Laps4: 70€

 

12

 • Mõlemad vanemad/üksikvanem on Viimsi KOV (01.01. seisuga).

 • Lapsed on Viimsi KOV (01.01. seisuga).

 • Laste juures on antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

 • Kõik lapsed käivad Viimsi valla huvikoolides, osa põhi- või süvaõppes.

Laps1: Laps käib rühmas „Eelkool koos pilliõppega”
Laps2: Laps käib rühmas „Tromboon (põhiõpe)”
Laps3: Laps käib rühmas „Kunsti süvaõpe I ASTE: „Sissejuhatus kunsti” 1. aasta”
Laps4: Laps käib rühmas „Klassikaline kitarr (põhiõpe)”

Laste kohatasud:
Laps1: 59€
Laps2: 70€
Laps3: 43€ - 10% = 38,70€
Laps4: 70€ - 30% = 49€

 

13

 • Mõlemad vanemad/üksikvanem on Viimsi KOV (01.01. seisuga).

 • Lapsed on Viimsi KOV (01.01. seisuga).

 • Laste juures on antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

 • Kõik lapsed käivad Viimsi valla huvikoolides (põhi- või süvaõppes).

Laps1: Laps käib rühmas „Klaver (põhiõpe)”
Laps2: Laps käib rühmas „Tromboon (põhiõpe)”
Laps3: Laps käib rühmas „Kunsti süvaüpe I ASTE: „Sissejuhatus kunsti” 1. aasta”
Laps4: Laps käib rühmas „Klassikaline kitarr (põhiõpe)”
Laps5: laps käib rühmas teaduskool "Moekunst".

 1. Laps2 vahetab rühma „Tromboon (põhiõpe)” -> „Viilul (põhiõpe)”

 2. Laps2 vahetab rühma „Tromboon (põhiõpe)” -> „Tromboon (huviõpe)”

Laste kohatasud:
Laps1: kohatasu 70€
Laps2: kohatasu 70€ - 10%= 63€
Laps3: kohatasu 43€ - 30%= 30,10€
Laps4: kohatasu 70€ - 50%= 35€
Laps 5: kohatasu 35€ - 50%=17,50 €

 1. Laps2 vahetab rühma „Tromboon põhiõpe” -> „Viilul põhiõpe”

Laste kohatasud:
Laps1: kohatasu 70€
Laps2: kohatasu 70€ -10%=63 €
Laps3: kohatasu 43€ - 30%= 30,10€
Laps4: kohatasu 70€ - 50%= 35€
Laps 5: kohatasu 35 €- 50%=17,50€

 1. Laps2 vahetab rühma „Tromboon põhiõpe” -> „Tromboon huviõpe”

Laste kohatasud:
Laps1: kohatasu 70€
Laps2: kohatasu 59 €
Laps3: kohatasu 43€ - 30%= 30,10€
Laps4: kohatasu 70€ - 50%= 35€
Laps5: kohatasu 35€

14

 • Vanem1 on Viimsi KOV (01.01. seisuga), vanem2/üksikvanem ei ole Viimsi KOV (01.01 seisuga).

 • Lapsed on Viimsi KOV (01.01. seisuga).

 • Laste juures on antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

 • Kõik lapsed käivad Viimsi valla huvikoolides.

 • Lapsed ei saa kohatasu soodustust

Laps1: Laps käib Viimsi muusikakoolis rühmas „Eelkool koos pilliõppega”
Laps2: Laps käib Viimsi Teaduskoolis rühmas „Teaduse algkursus I”
Laps3: Laps käib Viimsi kunstikoolis rühmas „Kunsti süvaüpe I ASTE: „Sissejuhatus kunsti” 1. aasta”
Laps4: Laps käib Viimsi Muusikakoolis rühmas „Klassikaline kitarr (põhiõpe)”

Laps1: kohatasu 118€
Laps2: kohatasu 58€
Laps3: kohatasu 86€
Laps4: kohatasu 140€

 

 

 

15

 • Mõlemad vanemad/üksikvanem on Viimsi KOV (01.01. seisuga).

 • Lapsed on Viimsi KOV (01.01. seisuga).

 • Laste juures on antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

 • Lapsed käivad Viimsi valla huvikoolides (põhi- või süvaõppes).

 • Laps2 saab soodustust esimese rühma pealt

Laps1 käib rühmas "Klaver (põhiõpe)"
Laps2 alustab samal päeval (nt. 01.10.24) rühmas "Tromboon (põhiõpe)" (taotlus esitati esimesena) ja rühmas "Klassikaline kitarr (põhiõpe)" (taotlus esitati hiljem).

Laps1: kohatasu 70€
Laps2: kohatasu rühmas „Tromboon põhiõpe” 70€ - 10%= 63€ ja rühmas „Klassikaline kitarr (põhiõpe)” 70€.

3. Soodustused

 1. Õppetasu soodustuse saab õppur, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • perest õpib põhi- või süvaõppes ühes või erinevates huvikoolides kaks või enam õppurit. Rühma andmetesse peab olema märgitud vastav linnuke, et tegemist on põhi- või süvaõppega;

 • õppur, pere lapsed ja mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Viimsi valla elanikud.

 • õppuri vanem või õppur on andnud nõusoleku Viimsi valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis käesoleva korra eesmärgil isikuandmeid töödelda.

 1. Õppetasu soodustus Viimsi Vallavalitsuse kehtestatud õppetasust on:

 • 10% pere vanuselt teisele lapsele;

 • 30% pere vanuselt kolmandale lapsele;

 • 50% pere vanuselt neljandale lapsele.

 1. Õppetasu soodustus kehtib ainult ühele õppekavale, kuhu õppur esimesena õppima asus kuni soodustuse tingimuste äralangemiseni.

4. Rühma andmetesse hindade lisamine/kustutamine, kopeerimine

Rühma andmete vaates on ametnikule ja huvikooli esindajale nähtav nupp [Halda kuutasusid].

image-20240409-055555.png

Nupule klõpsates avaneb rühma hindade andmete vaade. Vastavas vaates on võimalik lisada rühmale kuutasu ning soodustus (lisatakse kui tegu on põhi- või süvaõppe rühmaga).

image-20240409-055716.png

Vaates on võimalik lisada rühmale kuutasu (€), Kehtivuse tingimus ning algus- ja lõppkuupäev, kõik väljad on kohustuslikud.

Lingile “+Lisa hind“ klõpsates luuakse jaotis uue hinna lisamiseks.

Hinna kustutamiseks tuleb vastava hinna jaotise paremal üleval nurgas klõpsata [X] nupule.

Võimalikud veateated hinna sisestamisel:

 • Viga: kehtivuse tingimus on valimata!

 • Viga: algus on valimata!

 • Viga: lõpp on valimata!

 • Vigane hinna sisend: hind on sisestamata!

 • Sisestatud hind on vigane: hind ei tohi olla negatiivne!

 • Vigane hinna sisend: XXX!

 • Kehtivuse tingimuse põhised (XXX) perioodid ei tohi kattuda: algus (pp.kk.aaaa) ja lõpp (pp.kk.aaaa)

NB! Õppeaasta vahetumisel tuleb rühma juurde hinnad (v.a. tingimus “Alati“) uuesti lisada!

Hinna kehtivuse tingimusi on kolm:

 1. Alati - hinna sisestamine on kohustuslik. Kui rühm kopeeritakse järgmisesse õppeaastasse, siis see hind kopeeritakse koos rühmaga.

 2. Õppuri ja tema mõlema vanema/üksikvanema rahvastikuregistri järgne elukoht on 01.01 seisuga Viimsi vald või kui õppur on Tallinna linna elanik - hind ei kopeeru rühmaga järgmisesse õppeaastasse kaasa.

 3. Õppur ja tema üks vanem on rahvastikuregistri andmete alusel 01.01 seisuga Viimsi valla elanik - hind ei kopeeru rühmaga järgmisesse õppeaastasse kaasa.

4.1 Rühma hindade kopeerimine

Kui huvikooli ühele rühmale on hinnad sisestatud, siis on võimalik neid samu hindu kopeerida teistele rühmadele. Selleks tuleb minna huvikooli andmete vaates rühmade jaotisesse ning klõpsata nupule [Kopeeri hinnad rühmadele].

Nupule klõpsates avaneb hindade kopeerimise dialoogiaken.

Rippmenüüst tuleb valida rühm, mille hindasid soovitakse teistele rühmadele üle kopeerida. Tabelis “Rühmad, millele kopeeritakse hinnad“ on ära toodud kõik rühmad, millele valitud rühma hinnad kopeeritakse. Kirjeldatud juhul on valikus kõik huvikooli rühmad.

Rühma hindasid on võimalik ka osaliselt kopeerida. Selleks tuleb kõigepealt soovitud rühmad huvikooli rühmade jaotises välja filtreerida ning seejärel klõpsata nupule [Kopeeri hinnad rühmadele].

Avanevas dialoogiaknas on vaid vastavad rühmad:

Seejärel tuleb rippmenüüst valida, millise rühma hindasid soovitakse teistele rühmadele üle kopeerida:

Kui valik on tehtud tekib vaatesse jaotis “Kopeeritava rühma hinnad“, mis näitab, millised hinnad teistele rühmadele üle kopeeritakse. Klõpsates nupule [Kopeeri] küsitakse kasutajalt üle, kas ollakse oma soovis kindel.

Nupule [Jah] klõpsates kopeeritakse vastavad hinnad teistele rühmadele üle. Nupule [Ei] klõpsates jääb kopeerimisprotsess pooleli.

Juhul kui rühma juurde on lisatud soodustus (põhi- või süvaõpe), siis kopeeritakse valitud rühmadele ka soodustused üle.

5. Rühma andmetesse soodustuse lisamine/kustutamine

NB! Selleks, et pere saaks lisasoodustust teise, kolmanda jne lapse pealt, tuleb rühma andmete vaates märkida linnuke “Tegemist on süva- või põhiõppega, mis annab mitme lapse pealt lisasoodustust“. Kui linnukest pole märgitud, siis laps ei saa lisasoodustust isegi juhul kui soodustused on rühma andmetesse lisatud.

Huvikooli rühma väli "Tegemist on süva- või põhiõppega, mis annab mitme lapse pealt lisasoodustust” ja selle väärtus on nähtavad ka anonüümsele kasutajale.

 

Rühma andmete vaates on ametnikule ja huvikooli esindajale nähtav nupp [Halda kuutasusid]. Nupule klõpsates avaneb rühma hindade andmete vaade.

Soodustus lisatakse põhi- või süvaõppe rühmadele. Selle alusel saavad pered, kus põhi- või süvaõppes käib 2 või rohkem last huvikooli tasult lisasoodustust.

Vaates on võimalik lisada rühmale soodustus, soodustuse kehtivuse tingimus ning algus- ja lõppkuupäev, kõik väljad on kohustuslikud. Lingile “+Lisa soodustus“ klõpsates luuakse rida veel ühe soodustuse lisamiseks. Soodustus(t)e lisamiseks tuleb klõpsata nupul [Salvesta & tagasi].

Soodustuse kustutamiseks tuleb vastava soodustuse jaotise paremal üleval nurgas klõpsata [X] nupule.

Võimalikud veateated soodustuse lisamisel:

 • Viga: kehtivuse tingimus on valimata!

 • Viga: algus on valimata!

 • Viga: lõpp on valimata!

 • Vigane soodustuse sisend: soodustus on sisestamata!

 • Sisestatud soodustus on vigane: soodustus ei tohi olla üle 100!

 • Sisestatud soodustus on vigane: soodustus peab olema täisarv!

 • Sisestatud soodustus on vigane: soodustus ei tohi olla negatiivne!

 • Kehtivuse tingimuse põhised (XXX) perioodid ei tohi kattuda: algus (pp.kk.aaaa) ja lõpp (pp.kk.aaaa)

NB! Õppeaasta vahetumisel tuleb rühma juurde soodustused uuesti lisada! Rühmade kopeerimisel uude ÕA-sse soodustused kaasa ei kopeeru.

6. Süsteemi käitumine

Kohatasusid arvutatakse kuu esimesel päeval käesoleva kuu kohta.

Automaatika (cron):
arvutaAjalisteSyndmusteToimingud - arvutab ajaliste sündmuste põhjal toimingud.

 • Käivitub kord ööpäevas aga sündmuste toiminguid lisab vaid iga kuu esimesel päeval.

 • Arvutab sündmuse põhjal toimingud (Nt: Sündmus: uue kuu algus). Sündmus tekitab omakorda toimingud (Nt: Toiming: Lapsele X tuleb perioodi pp.kk.aaaa-PP.KK.AAAA arvutada kohatasu).

 • Kui tänases kuupäevas on juba sündmused arvutatud, siis korduvkäivitamisel automaatika ei arvuta uusi sündmusi.

teeToimingud - teeb toimingud, lastele arvutatakse kohatasud.

 • Käivitub kord minutis.

 • Käivitab kõik toimingud, kus teostamise aeg on kätte jõudnud.

 • Teeb tööd 1 minut ja siis ootab järgmist käivitamist.

 • Augustikuu erand: arvutatakse ka järgmise õppeaasta kohatasud, kui laps käib rühmas juba augustis.

 • Kohatasu arvutatakse jooksvaks kuu kohta ning sel juhul on kohatasu lõpp märgitud. Kohatasu kehtivuse lõppkuupäevaks lapse koha lõpetamise kuupäev, aga mitte hilisem kui kuu lõpp - st et kui laps lõpetab enne kuu viimast päeva, siis on koha lõpetamise kuupäev kohatasu lõpu kuupäev. Muudel juhtudel on kuu viimane päev.

Soodustuste arvutamisel läbitavad reeglid:

 1. Õppuri süva- või põhiõppega rühma kontroll (hk_kohatasu_pohiope_soodus) - Kontrollitakse, et õppur õpiks süva- või põhiõppega rühmas. Veateade, kui reeglit ei läbita: "Õppur ei õpi süva- või põhiõppega rühmas".

 2. Nõusoleku kontroll (hk_kohatasu_nous_andmed_soodus) - Kontrollitakse, kas nõusolek on antud. Veateade, kui reeglit ei läbita: "Lapsel puudub nõusolek".

 3. Lapse esimene rühm (hk_kohatasu_esimene_ryhm_soodus) - Kontrollitakse, et soodustuse saamiseks oleks tegemist lapse esimese rühmaga. Veateade, kui reeglit ei läbita: "Lapsel leidub rühm, kus ta on varem alustanud"

 4. Õppuri vanuse kontroll huvikooli kohatasu soodustuse määramiseks (hk_kohatasu_vanus_soodus) - Kontrollitakse, et õppur oleks 19-aastane või noorem. Veateade, kui reeglit ei läbita: "Õppur on vanem kui 19-aastane".

 5. Pere ja laste kontroll huvikooli kohatasu soodustuse määramiseks (hk_kohatasu_pere_teine_laps_soodus, hk_kohatasu_pere_kolmas_laps_soodus, hk_kohatasu_pere_neljas_laps_soodus) - Kontrollitakse, et peres oleks sobivate tingimustega lapsi huvikooli kohatasu soodustuse määramiseks. Veateade, kui reeglit ei läbita: "Laps ei kvalifitseeru soodustuse saamiseks"
  5-1. kontrollitakse, kas leidub õdesid/vendasid, kes elavad lapsega samal aadressil. Kui õppuril pole õdesid-vendasid, siis reegel katkestatakse.
  5-2. kontrollitakse, et laps ei ole pere vanim laps. Kui laps on pere vanim laps, siis reegel katkestatakse.
  5-3. kontrollitakse lapse õdede/vendade käimist huvikoolis. Kui mitte ükski õde-vend ei õpi huvikoolis, siis reegel katkestatakse.
  5-4. kontrollitakse mitu huvikoolis õppivatest õdedest/vendadest õpib rühmas, mis on süva- või põhiõppega rühm. Kui ükski õde-vend ei õpi süva- või põhiõppega rühmas, siis reegel katkestatakse.
  5-5. kontrollitakse mitme süva- või põhiõppega rühmas õppiva õe/venna kohta on antud nõusolek, et neile saaks määrata lisasoodustusi. Kui selliste tingimsutega õdesid/vendasid pole, siis reegel katkestatakse.
  5-6. kontrollitakse, et nendest õdedest/vendadest, kes on läbinud kõik eelmised tingimused, on keegi vanem kui õppur, kellele kohatasu arvutatakse. Kui õppur ise on alles jäänud pere lastest vanim laps, siis reegel katkestatakse, muul juhul minnakse kontrollidega edasi.
  5-7. kontrollitakse õppuri KOV’indust 1. jaanuari seisuga. Kui õppur ei ole KOV või on kodutu (RR’is kehtivad aadressi andmed puuduvad), siis reegel katkestatakse.
  5-8. kontrollitakse üksikvanemlust ning vanema(te) KOV’indust 1. jaanuari seisuga. Kui lapse andmetesse on märgitud üksikvanema linnuke ja vanem pole kov, siis reegel katkestatakse. Kui üksikvanem on kodutu, siis reegel katkestatakse. Kui lapse andmetesse pole linnukesega märgitud, et tegu on üksikvanemaga ning vanem pole KOV - siis on tegemist tavalise vanemaga, kes pole KOV ning reegel katkestatakse. Kui lapse andmetesse pole linnukesega märgitud, et tegu on üksikvanemaga ning vanemal puuduvad RR elukohanadmed - siis on tegemist tavalise vanemaga, kes on kodutu ning reegel katkestatakse.
  5-9. kontrolliktakse õdede/vendade KOV’indust (need õved, kes on kõik eemised kontrollid läbinud). Nende lapse õedede/vendade kohta, kes on läbinud kõik eelmised kontrollid kui ka KOV kontrolli, tehakse kontroll, kas keegi on vanem kui kui õppur, kellele kohatasu arvutatakse. Juhul kui õppur on vanim laps alles jäänud lastest, reegel katkestatakse, muul juhul arvutatakse välja kohatasu.
  5-10. kontrollitakse vastavalt reeglile, kas laps on 2., 3. või 4.+ laps peres sobivate tingimustega.