Juulikuu toetuse maksmine (Saue)

Taotluse reeglid

 • Juulikuu eest makstakse lisaks toetusele kohatasu vanema osalus nende laste eest, kelle vanem ei ole 15. märtsiks teavitanud soovist kasutada juulikuus eralasteaia või -hoiukohta.

 • Oma soovidest lapsevanem teavitab taotluse "Hoiukoha kasutamine juulis" kaudu.

 • Taotluse esitamise periood on jooksva õppeaasta kuupäevade vahemik: 01.03 - 31.05.

 • Näiteks, 20/21 õppeaasta puhul on see periood 01.03.2021 - 31.05.2021.

 • Taotlust on võimalik esitada selle asutuse kohta, kus laps parasjagu käib.

 • Kui laps käib mitmes lasteaias, siis taotlus tuleb esitada sinna, kus ta saab toetust.

 • Juulikuu toetuse arvutamisel alguses kontrollitakse kinnitatud taotluse "Hoiukoha kasutamine juulis" olemasolu. Ja siis vaadatakse ülejäänud reegleid.

 • Juulikuu taotluse esitamisel ei ole vanusepiirangut.

 • Taotluse esitamiseks ei ole nuppu, kui lapsel asutus puudub. Taotluse saab esitada, kui lapse koha kasutamine algab tulevikus (ja enne juuli lõppu).

 • Kui vanema osalus ületab 164€ ja laps juulikuuss kohta ei kasuta, siis suureneb toetuse summa 164€ võrra ning vanema osalus väheneb 164€ võrra. Vanema osalusest ülejäänud summat kuvatakse veerus „Vanema osalus” ning selle osa peab vanem tasuma.

 • HEV lapsele makstakse ka juulikuus toetust 100%, isegi kui laps kasutab kohta.

 • Kui laps saab juuli kuu jooksul 18 kuu vanuseks, siis makstakse talle toetust nende päevade eest, mil laps on vähemalt 18 kuud vana. Juhul kui laps ei kasuta juulikuu kohta, siis suureneb toetuse summa 164€ võrra ning vanema osalus väheneb 164€ võrra. Vanema osalusest ülejäänud summat kuvatakse veerus „Vanema osalus” ning selle osa peab vanem tasuma (kui vanema osalus oli suurem kui 164€). Kui vanema osalus on väiksem kui 164€, siis on juuli kuus vanema osalus 0€.

Taotluse esitamine

Taotlust on võimalik algatada "Minu lapsed" vaates.

Taotluse nupp [Hoiukoha kasutamine juulis] paistab konkreetse asutuse juures, kus laps on registreeritud.

Ühe lapse vaates nupp paistab lehe üleval.

Algatatud taotluse vaates asutus on ripploendist valitav.

Kui kastuaja on seotud ühe asutusega, siis on asutus eeltäidetud.

Taotluse vorm

 • Pealkiri "Hoiukoha kasutamine juulis"

 • Taotluse andmed: Laps, Lapsevanem, Alustatud, Olek.

 • Taotluse põhivorm:

  • Eralasteaia või -hoiukoha kasutamise teavitus;

  • Lapse asutus: kui on üks, siis eeltäidetud ja muuta ei saa. Kui on mitu asutust, siis paistab ripploend;

  • Vanema e-mail: eeltäidetud, saab muuta;

Taotluse esitamisel menetletakse see automaatselt. Menetlemise hetk = esitamise hetk ning menetleja = esitaja.

Juulikuu toetuste juures kontrollitakse, et eksisteeriks uus taotlus.

 

Asutuse esindaja vaade

Asutuse esindaja ei saa taotlust algatada.

Ta näeb kõiki oma asutusega seotud taotlusi taotluste tabelis, päises "Juulikuu hoiukoha kasutamise taotlused".

 

Ametniku vaade

Ametnikul on õigus taotlust esitada. Taotluse esitamine käib lapse vaates.

Kui laps on seotud mitme asutusega, siis asutus on taotluses ripploendist valitav.

Kui laps on seotud ühe asutusega, siis asutus on eeltäidetud.

Ametniku poolt esitatud taotlust näeb ka lapsevanem.

Taotlusel asutuse muutmine

Juulikuus koha kasutamise taotlus tuleb esitada juba mai lõpuks, kuid mõnikord tuleb ette, et pärast taotluse esitamist muutub lapse asutus. Selleks, et uues asutuses kehtiks eralasteaia- või eralastehoiu toetus, tuleb taotlusel asutust uuendada.

Taotlust uuendatakse vaid juhul, kui see pole veel ametniku poolt kinnitatud või taotlus on meneltetud automaatselt.

Croni meetod: uuendaJuulikuuTaotluseAsutust

Leiab üles kõik taotlused "Hoiukoha kasutamine juulis" olekuga 'menetlemisel', kus taotlusel olev asutus on erinev lapse asutusest 01.07. seisuga (vaatame ainult käesoleva õa taotlusi ja paigutusi) ja uuendab asutuse taotluse peal.

Lisaks "menetlemisel" staatuses taotlustele tehakse sama asutuse muutus ka menetletud taotluste puhul, kus taotlus on automaatselt kinnitatud (arno_taotlus.automaatselt_kinnitatud = 1). 

 • Kui lapsel ei ole 01.07. seisuga ühtegi paigutust, siis ei tee cron midagi.

 • Kui 01.07. seisuga on lapsel eralasteasutus erinev taotlusel märgitust, siis cron uuendab taotlusel asutust ning märgib muudatuse taotluse logisse.

 • Juhul kui lapsel on 01.07. seisuga mitu kinnitatud kohta (nt 0.5 koormusega), siis "õige" asutuse leidmiseks sorteeritakse neid järgmiselt:

  • 1 sort: kuupäeva järgi (mis asutuses on laps kauem olnud)

  • 2 sort: koormuse järgi (valitakse suurema koormusega asutus)

  • 3 sort: sisestamise järjekorra id järgi

Juulikuu taotluse tühistamine

Asutuse esindaja saab juulikuu taotlust tühistada nii kaua, kuni on taotlemine veel avatud. Kui on vaja hiljem mõni taotlus ära tühistada, siis tuleb korraks avada taotluste esitamine.

Tühistada saab vaid praeguse õppeaasta taotlust, eelmisi mitte.

Ametnik saab tühistada jooksva õa taotlust alati, ka siis kui taotlemine on suletud.